Å jobbe hos oss

Sogeti er en kunnskapsbedrift. Det innebærer at vi skaper verdi for våre kunder gjennom kunnskap som våre medarbeidere innehar, vår struktur og våre partnere. Å jobbe ut i fra stadige forandringer og å tenke prosessrelatert er vår konstante utfordring. I rekrutteringsprosessen etterstreber Sogeti en jevn kjønnsfordeling og verdsetter etnisk og kulturelt mangfold.

Én i teamet

Det er det sammensveisede teamet som er hjertet i vår virksomhet. Du er aldri alene med dine utfordringer, det finnes alltid noen å dele de med. Men det er viktig å huske at det alltid er din egen kreativitet og ditt initiativ som kunden ønsker.

Vi deler

Evnen til å dele og gjenbruke kunnskap er en grunnleggende faktor for vår fremgang. Via vår aktive kunnskapsdeling kan vi raskt sørge for at den ansatte får tilgang på den kompetanse det er behov for. Du har tilgang til alt det selskapet kan by på av erfaringer fra andre prosjekter, kunnskap og ekspertise hos kolleger her i Norge og/eller i utlandet.

Du vil videreutvikle deg

Vi sørger for din kompetanse og videreutvikling slik at du kan utnytte den på best mulig måte. Hos oss har du derfor en personlig utviklingsplan med utgangspunkt i dine individuelle ønsker og erfaringer.

En viktig del av din utvikling skjer i kontakt med erfarne konsulenter og i samarbeid med våre kunder. Vi gir deg også muligheten for kontinuerlig å videreutdanne deg. Ditt arbeid blir målt etter hvert prosjekt og din utvikling følges opp hvert halvår. Du får personlig feedback på de mål du har satt deg. Forutsetningene for å påvirke din karriere hos oss er veldig gode.

 

Våre verdier

Les mer om våre verdier, og hva de står for.Vil du vite mer?

Les mere via linkene nedenfor:
Hva vi kan tilby 
Konsulentprofiler
Ledige stillinger
Oversikt tjenester
Ledelse