Hva vi kan tilby

Mennesker utgjør hjertet og hjernen i vår organisasjon. Våre grunnleggende vurderinger bygger på åpenhet, ærlighet, respekt og fortrolighet for individet. Vi synes det er viktig å oppmuntre, videreutvikle og belønne våre medarbeidere. Det er en forutsetning for å lykkes.

Vi kan tilby deg:

Betydningsfulle og utviklende stillinger i en virksomhet som verdsetter det du som ansatt står for og er:

  • idéer og entreprenørskap oppmuntres
  • kvalitet i alt vi gjør er sentralt
  • godt samarbeid og lederskap vurderes høyt
  • oppgaver i store og mellomstore virksomheter


Konkurransedyktige betingelser og gode ansettelsesvilkår - vi tilbyr blant annet:

  • individuelle og markedstilpassede betingelser
  • bonus
  • gunstige pensjonsvilkår og en attraktiv forsikringspakke
  • målbevisst satsing på kompetanse og personlig utvikling gjennom opplæringsaktiviteter internt og eksternt