Bookmark and Share
Her finner du Informasjonsmateriell om Sogeti og de fleste av våre tjenester for nedlasting. En kort tekst beskriver arkenes innhold.
CIO Services – IT-sjefens agenda

Sogeti har opparbeidet seg solid kompetanse knyttet til innføring og forvaltning av
IT-systemer. Våre tjenester knyttet til dette området har vi samlet inn under begrepet CIO Services. I dette begrepet legger vi tjenester rettet inn imot ansvarsområdene til Chief Technology Officer og Chief Information Officer eller på godt norsk: IT-sjef og/eller Informasjons direktør.

Last ned her 

Kvalitetssikring og revisjoner

Sogeti har tung kompetanse innenfor prosjektledelse, kvalitetssikring og risikostyring. Ved bruk av metoder og "best practices" fra en rekke store prosjekter, hjelper vi våre kunder til å sikre god kvalitetssikring og gjennomføring av prosjekter, til riktig kostnad, tid og kvalitet.

Last ned her

Managed Testing Services

Managed Testing Services gir deg som oppdragsgiver en permanent testorganisasjon med tilgang til rette metoder, verktøy og infrastruktur som kan gjennomføre test med riktig kvalitet og effektivitet. Sogetis Managed Testing Services gir økt kvalitet i utviklingen av applikasjoner i form av 90 prosent færre feil i produksjonen.

Last ned her

PointZERO®

PointZERO® gir deg muligheten til å identifisere feil allerede når de oppstår. Dermed kan kvaliteten på applikasjonen øke betydelig, samtidig som Prosjekt-kostnadene reduseres. Det handler om å gjøre det riktig fra første øyeblikk.

Last ned her

Risikobasert tilnærming til teststrategi

Ingen risiko – ingen test. På Sogeti er vi eksperter i på å teste dine IT-systemer. Med vår risikobaserte tilnærming til teststrategi kan du fokusere på å teste de delene av systemet der risiko er størst.

Last ned her

Software Control Testing

Et av våre mest attraktive forretningsområder for tiden er Software Control Testing (SCT). Det stigende presset på virksomheter for å utvikle nye IT-systemer i stadig høyere tempo og med flere grensesnitt enn tidligere, gjør at mange erkjenner risiko ved utilstrekkelig testmetodikk.

Last ned her

Software Testing as a Service – outsourcing on-demand

Software Testing as a Service – STaaS - er en testtjeneste hvor Sogeti tar ansvar for for-beredelse og gjennomføring av test for kunden. Løsningen er en lett tilgjengelig og fleksibel testtjeneste som leveres til lav kostnad. Tjenesten bygger på Sogetis ”thought leadership” innenfor test.

Last ned her

Sogeti Center of Test Excellence – Oslo

Bedre testede systemer kan resultere i store kostnadsbesparelse for din bedrift, både på kort og på lang sikt. Sogeti Center of Test Excellence i Oslo tilbyr en naturlig møteplass for deg som trenger støtte og råd omkring test og kvalitetssikring av dine IT-systemer.

Last ned her

Testautomatisering med TMap® − Hurtigere og bedre test

Omverdens krav til hurtigere leveranser og flere systemvarianter har ført til utviklingsverktøyer og -metoder som har effektivisert utviklingen av IT-systemer radikalt. Det har medført at testfasen er viktigere enn noensinne. Med  testautomatisering basert på en strukturert tilgang som TMap® og det rette testverktøyet, kan du gjøre din testprosess mer effektiv.

Last ned her

Testing i Scrum - Bygg systemer med rett kvalitet fra dag en

Flere og flere selskaper oppdager at smidige metoder (Agile methods) med Scrum i spissen er kraftige metodikker. Med fokus på økt verdi for forretning og virksomhet kan slike metodikker gi riktig produktkvalitet samt svare raskere på krav fra markedet. Det smidige tankesettet stiller krav til utviklingsprosessen som for eksempel å kunne håndtere endringer sent i utviklingsfasen og levere fungerende løsninger i korte iterasjoner/sprinter.

Last ned her

TMap KickStart – det har aldri vært lettere å teste

TMap® KickStart er den hurtigste måte for ditt selskap å få overblikket, planlegge en god struktur og få kontroll med testingen av deres system. Bedre test av systemet kan spare selskapet for store utgifter.

Last ned her

TMap® – for deg som vil være en testvinner

Bedre test av systemene kan føre til store besparelser for ditt selskap på både kort og langt sikt. Sogeti i Norge lanserer TMap®, en veldefinert og strukturert metode til testning av programvare, som opplever stor internasjonal fremgang. TMap® er utviklet av Sogeti i Nederland, hvor metoden har vært teststandard i mange år. Metoden har på kort tid spredd seg over hele verden og anses som en internasjonal standard metode.

Last ned her

TMap® og RUP® - Kombiner det beste fra to verdener

Testing er et viktig element innenfor systemutvikling og utgjør ofte 30-40 prosent av budsjettet til et prosjekt. Gjør dine tester mer effektive ved å forsterke RUP® med Sogetis testmetodikk TMap®.

Last ned her

TPI® - Test Process Improvement - Tilpass testprosessen til dine virksomhetsmål

En kontrollert og effektiv testprosess sikrer høy kvalitet på dine IT-systemer med begrenset tid og til lavere kostnad. Sogetis TPI Next® modell hjelper deg med å få et raskt innblikk i relative styrker og svakheter i gjeldende testprosess.

Last ned her