14.09.2012

Mens den mobile utviklingen er i rivende utvikling og brukere forventer stadig mer, strever mange organisasjoner med å kvalitetssikre mobilapplikasjonene sine. De mangler verktøy, kompetanse og metoder, viser nye World Quality Report.

Oslo, 14. september 2012 – Konsulentkjempen Capgemini og søsterselskapet Sogeti avslører i dag funnene i den årlige rapporten som undersøker organisasjoners kvalitetssikring- og testpraksis. Bare en av de tre i årets studie svarer at de formelt tester de mobile applikasjonene sine. Av disse fokuserer de først og fremst på ytelse og funksjonalitet. Bare 18 prosent fokuserer på sikkerhet. Organisasjoner mangler utstyr, verktøy og metoder og klarer ikke å møte de nye utfordringene. Samtidig har omdømme og drift aldri vært tettere knyttet til effektiv testing og kvalitetssikring.

Intern testing
De aller fleste driver fortsatt testing internt – bare 13 prosent har flyttet denne tjenesten ut. Og den interne kvalitetssikringen holder i hovedsak ikke tritt med ny teknologi. 59 prosent mener det interne kvalitetssikringsnivået og kjennskapen til de nyeste verktøyene er “middelmådig”. To av tre sier de ikke har verktøy til å teste mobile applikasjoner. Rundt 30 prosent mener de mangler tilfredsstillende testmetoder og prosesser, og ekspertisen som trengs.

- Stabile og pålitelige applikasjoner er nå blitt kritiske for mange organisasjoners drift. Likevel har så mange ikke tro på sine interne evner til å overvåke og teste kvaliteten på programvaren sin, særlig når det gjelder mobile applikasjoner, sier Morten Løvstad, administrerende direktør i Sogeti Norge AS.

I en stadig mer global verden, blir dette enda viktigere og problemet mer fremtredende.

- Globale selskaper må levere kontinuerlig tilgang, når som helst og hvor som helst, ofte til tusenvis av ansatte, og noen ganger til millioner av kunder, over forskjellige mobile plattformer. Kvalitetssikringsteamene må virkelig tenke gjennom og revurdere teststrategiene sine for å holde tritt med brukernes forventninger, sier Løvstad.

- Norden ligger langt foran med mobile applikasjoner, men studien viser at selv nordiske selskaper ligger bakpå med test. Et lysglimt er likevel at Norden utmerker seg med etablering av testsenter for å effektivisere og strukturere testvirksomheten. Det lover godt for fremtiden, sier Løvstad.

Og lysglimt er det globalt også: Til tross for at selskaper oppgir store mangler i kvalitetssikringen av applikasjonene deres, forventer samtidig de fleste økte kvalitetssikringsbudsjetter i årene fremover, som følge av å prøve å oppnå kostnadseffektivisering og raskere time-to-market.

For å laste ned rapporten i sin helhet, som også er brutt ned i sektorer og geografiske områder, gå inn på: www.sogeti.no/publikasjonerOm World Quality Report 2012-2013

World Quality Report 2012-2013 er den fjerde årlige studien som utforsker tilstanden til bedrifters kvalitetssikring og testpraksis over flere industrier verden over. Siden 2009 har Capgemini-gruppen og HP utgitt denne årlige rapporten for å gi innsikt i de siste trendene innenfor applikasjonskvalitet, metode, verktøy og prosesser. Som i tidligere år, gir vi detaljerte innblikk i utvalgte sektorer: forbruksvarer, detaljhandel og distribusjon, energi, finanstjenester, high-tech, offentlig sektor og telekomunnunikasjon, media og underholdning. Rapporten ser også på IT-trender og kvalitetssikringspraksis i et geografisk perspektiv gjennom alle kontinenter.

The 2012-2013 World Quality Report bygger på 1553 telefonintervjuer med CIO-er, CFO-er, IT-direktører, ledere og QA-direktører i både næringslivet og i offentlig sektor i 25 land. Dataene ble supplert med dybdeintervjuer av eksisterende kunder, som er analysert av våre eksperter. I motsetning til tidligere år, fokuserer denne rapporten på organisasjoner med mer enn 1000 ansatte.

Om Capgemini og Sogeti
The Capgemini Group is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services, enabling its clients to transform and perform through the use of technologies. Present in 40 countries, the Capgemini Group reported 2011 global revenues of EUR 9.7 billion and employs over 120,000 people in 40 countries. Sogeti, its wholly-owned subsidiary, is a leading provider of local professional services, bringing together more than 20,000 professionals in 15 countries and is present in over 100 locations in Europe, the US and India.

Together, Capgemini and Sogeti have developed innovative, business-driven quality assurance (QA) and testing services, combining best-in-breed testing methodologies (TMap® and TPI®) and the global delivery model, Rightshore®, to help organizations achieve their testing and QA goals. Capgemini and Sogeti have created one of the largest dedicated testing practices in the world, with over 9,500 test professionals and a further 14,500 application specialists, notably through a common center of excellence with testing specialists developed in India.


For mer informasjon, gå til www.capgemini.com/testing og www.sogeti.com/testing.

Rightshore® is a registered trademark belonging to Capgemini.

TMap®, TMap NEXT®, TPI® and TPI NEXT® are registered trademarks of Sogeti.

 

 

Bookmark and Share

Pressekontakt:
Therese Sinter
Tel. : + 46 (0) 8 53 68 20 35
E-mail : therese.sinter@sogeti.com