Forretningsidé

Sogetis forretningsidé:

Sogeti bidrar til kundens inntjening ved å tilby lokale IT-løsninger på et globalt grunnlag. I Norge har vi ambisjoner om å være ledende innenfor området test.

Vår forretningsidé er basert på flere elementer:

Lokale IT-løsninger…

 • 100 prosent fokus på IT
 • Nærhet og størrelse
 • Sogeti-kontor i Oslo
 • Tett samarbeid med kundene
 • Sertifiserte konsulenter i nærheten av din virksomhet
 • Måling av forventninger til kunde før prosjektstart
 • Måling av kundetilfredshet etter prosjektavslutning
 • Totalt tjenestetilbud i nærheten av virksomheten til kunden. I Norge fokuserer vi på tjenester innen test av software
 • Leverandør- og produktuavhengighet
 • Fokus på langvarige kunderelasjoner

…fører til stor virksomhetsforståelse

...på et globalt grunnlag

 • Komplette løsninger innenfor IT og management
 • Tilgang til strategiske partnere
 • Global kunnskap som gir kundefordeler lokalt
 • Globale verktøy som gir kundefordeler lokalt
 • En global aktør blant nordiske konkurrenter