Sogeti i regionene

Sogeti er eksperter på testing og kvalitetssikring. Vi er tilgjengelig med testkompetanse i Oslo, men nå også i Bergen, Trondheim og Stavanger sammen med vårt søsterselskap Capgemini.

Selskapet er en del av den verdensomspennende Capgeminigruppen. Capgemini og Sogeti samarbeider nært i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger om felles leveranser. Samarbeid om testing og kvalitetssikring i flere regioner styrker vår mulighet for totalleveranser i Norge.

Testtjenester

Sogeti leverer testledelse, testrådgivning og teknisk testing av IT-systemer, og kan i tillegg til disse tjenestene tilby Managed Testing Services, som innebærer at hele eller deler av organisasjoners testing blir håndtert av Sogeti. Strukturert testing og kvalitetssikring er en mulighet til å spare penger, forbedre kvaliteten på systemer og raskt få dem i produksjon, innenfor avtalte budsjettrammer.

Annerkjent egne metoder og modeller

Sogeti er annerkjent verden over for å ha utviklet egne metoder og modeller for å forbedre og implementere kvalitetssikring av IT-systemer (TMap®, TPI® m.fl.). Ettersom opp til 40 prosent av ressursene i utvikling av nye systemer medgår til testing er det viktig med en strukturert testprosess. Strukturert testing er også en avgjørende forutsetning for kvalitetsstyring i et raskt voksende spekter av systemer, også i nettskyen.

 

Videointervju

Se videointervju med Gro Rognstad og Torgeir Kruke:


Se videoen i større format

Kontakt

Gro Rognstad, CTO, Sogeti Norge
Tel: 995 40 291
E-post: gro.rognstad@sogeti.no  

Torgeir Kruke, Head of Regions, Capgemini Norge
Tel: 913 51 909
E-post: torgeir.kruke@capgemini.com