The Other Sogeti

Selskapene innen Sogeti-gruppen har påtatt seg å handle ansvarsfullt overfor samfunnet og verden i det hele. Vi tror sterkt på at vi, ved å ta i bruk vår IT-kompetanse og engasjementet og kompetansen som våre  medarbeidere har, kan oppnå forandringer.

Både lokalt og globalt støtter vi konkrete og pragmatiske initiativer som gir positive virkninger på tre områder: Å gi tilbake til samfunnet utdannelse og sysselsetting samt miljø. Vårt program innen Corporate Social Responsibility (CSR) er rettet inn mot micro-finance-løsninger, utvikling gjennom utdannelse og like muligheter samt grønne tekniske løsninger.

For oss og for stadig flere av våre kunder, samarbeidspartnere og eksisterende eller potensielle medarbeidere, er CSR noe som er stadig viktigere i valget av hvem man ønsker å jobbe sammen med eller for. Det føles liksom selvfølgelig. Sammen ansporer vi hverandre til å bli enda dyktigere og enda mer konkrete i våre forsøk på å gi tilbake til samfunnet.

Les mer om konkrete initiativer og samarbeid på CSR-området i vår brosjyre eller på: www.sogeti.com/theothersogeti.

Vil du vite mer?

Les vår brosjyre om CSR og hva "The Other Sogeti" betyr for oss og lær oss å kjenne litt bedre.

Last ned pdf


Kontaktperson

René Speelman
Global direktør CSR
+31(0)88 660 66 00
rene.speelman@sogeti.com