Vår virksomhet

Sogeti leverer IT-konsulenttjenester av høy kvalitet til det lokale markedet. I Norge fokuserer vi på testrelaterte tjenester innenfor test og kvalitetssikring av software og CIO Services.

Vi er tett på de lokale beslutningstakerne og tilbyr våre kunder både bred og dyp ekspertise innenfor IT. Konsernet, med hovedsete i Paris i Frankrike, har cirka 20 000  medarbeidere i 15 land. I Norden er vi cirka 1 400 ansatte, som er aktive i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Selskapene i gruppen er heleide datterselskap til Cap Gemini S.A., som er notert på børsen i Paris.

Lokal virksomhet med global spredning

Sogeti har et tydelig lokalt fokus. Samtidig er Sogeti en del av det globale Cap Gemini-konsernet, noe som betyr at vi har tilgang til veletablerte metoder og verktøy. Vi fokuserer på det norske markedet, men hjelper også kunder med virksomheter i andre land.

Tjenester

Sogeti leverer IT-tjenester i nært samarbeid med kundene. Tjenestespekteret  innebærer IT-styringstjenester, IT-spesialisttjenester, utviklings- og integrasjonsprosjekter, test, systemforvaltning, samt drift og utvikling av kundens infrastruktur. (Les mer på www.sogeti.com).

I Norge fokuserer vi på tjenester innenfor test av software og kvalitetssikring av tilhørende arbeidsprosesser og løsninger.

Kyndige konsulenter

I Sogeti finnes en kombinasjon av bred teknisk kunnskap og spisskompetanse på IT-området. Ved å satse på sertifiseringer og fagområder, garanterer vi at våre kunder får service av høy kvalitet.

For å sikre en effektiv kompetanseutvikling, satser Sogeti også på fagområder med et nettverk av konsulenter, med det formål å utvikle kompetansen til hver enkelt i gruppen. Fagområdenes arbeide er spydspissorientert og skjer innenfor flere forskjellige områder, for eksempel Microsoft, Java, IBM Rational, test og prosjektledelse.

Bransjekunnskap

Sogeti har omfattende kunnskap innenfor forskjellige bransjer, for eksempel:

  • Bank og forsikring
  • Offentlig sektor
  • Energi
  • Forbrukerprodukter
  • Legemiddelindustri
  • Skog- og papirindustri
  • Telekommunikasjon
  • Fremstillingsindustri
  • Transport og logistikk

Høy kundetilfredshet

Sogetis høyeste prioritet er å levere tjenester som våre kunder etterspør. Vi måler kundetilfredshet ved hjelp av vårt verktøy OTACE (On-Time and Above Client Expectations) som konsekvent anvendes før og etter kundeoppdrag. Våre målinger viser at mellom 98-99 prosent av kundene er tilfredse eller mer enn tilfreds med vår innsats.

Historikk

Navnet Sogeti stammer fra Frankrike og er det opprinnelige navnet for hele Cap Gemini-konsernet, som ble grunnlagt av Serge Kampf i 1967. Sogeti er en forkortelse av SOciété pour la Gestion de l’Entreprise et le Traitement de l’Information (fritt oversatt: En virksomhet som tilbyr tjenester for ledelse av virksomheter og informasjonsbehandling). Capgemini har vært representert i Norge siden 1987. I 2002 dannet Cap Gemini-konsernet et datterselskap med navnet Sogeti i seks land for å fokusere på det voksende lokale IT-marked. Sogeti Norge A/S ble dannet 1. juli 2007. Les mer.

Fakta

Antall ansatte: 1 400 i Norge, Finland, Danmark og Sverige, 20 000 globalt
Adm. dir.: Morten Løvstad

Sogeti inngår i Sogeti-gruppen, som er et heleid datterselskap i Cap Gemini S.A., notert på børsen i Paris.

Sogeti jobber enten med selskapets kvalitetssystemer og metoder, eller med kundens egne metoder. Sogeti er sertifisert ihht ISO-9001:2008 + TickIT.

Sogeti finnes i 15 land:
Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, India, Irland, Luxemburg, Norge, Sveits, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA.

Get to know us!


View the video in larger format.

 

Hvordan uttales Sogeti?

Navnet Sogeti stammer fra Frankrike og er det opprinnelige navnet for hele Cap Gemini-konsernet. Sogeti er en forkortelse av SOciété pour la Gestion de l'Entreprise et le Traitement de l'Information (fritt oversatt: En virksomhet som tilbyr tjenester for ledelse av virksomheter og informasjonsbehandling).

Vårt selskapsnavn i fonetisk skrift:

Finansiell informasjon

Sogeti Norge A/S er en del av det globale Cap Gemini-konsernet, som er notert på børsen i Paris

Boilerplate

Les en kort presentasjon, boilerplate, som beskriver vår virksomhet.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer kontakt Morten Løvstad,
tlf. +47 95 25 76 94.