Våre verdier

Sogetis verdier er felles for alle virksomheter innenfor Cap Gemini-konsernet. Våre verdier forteller oss hva vi kan forvente oss av hverandre, og gir våre kunder mulighet til å forstå hvem de samarbeider med. Vi er en virksomhet med serviceånd, en organisasjon som formidler vår kunnskap til andre. Vi er team- og prosjektorienterte. Fleksibilitet er viktig, akkurat som søken etter utfordringer og forandringer.

Vi tror på OTACE - og alltid levere On Time Above Client Expectations; til avtalt tid og over kundens forventninger. Vi søker etter mennesker som vil vokse i en kultur hvor vi tror på å være modige, sikte høyt, oppmuntre team-arbeid, respektere andre og ha det gøy - en kultur som gir frihet til å være unik.

Sogeti har også to egne verdier som symboliserer oss - entreprenørskap og enkelhet.


Sogetis spesifikke verdier:

Entreprenørskap (Entrepreneurship)

Entreprenørskap er den viktigste delen i Sogetis DNA. Det står for engasjement, drivkraft, kreativitet og utholdenhet. Vårt entreprenørskap bidrar til at vi naturlig kobler våre tjenester sammen med våre kunders behov. Vår entreprenørånd gjør oss til innovative og entusiastiske ”doers”, som også skaper presise løsninger som våre kunder vil ha. Vi prøver alltid å levere et produkt som ligger over kundens forventninger.

Enkelhet (Simplicity)

Enkelhet er synonymt med vår fremtoning. Vi er jordnære, ukompliserte, tydelige, oppriktige og konkrete. Vi forklarer våre profesjonelle løsninger på en lett og tydelig måte. Vi har en enkel og flat organisasjon som gjør oss hurtige. Vi er alltid i nærheten av våre kunder. Dette gjør det svært fordelaktig å samarbeide med oss. 


Felles verdier - konsernet:

Ærlighet (Honesty) 

Ærlighet er integritet, oppriktighet, hedersfølelse og respekt for løfter. Ærlighet er også et nei dersom uærlige metoder blir brukt for å oppnå spesielle fordeler.

Vågemot (Boldness) 

Vågemot er å ta en utfordring, å like å ta en sjanse og ha det gøy ved å konkurrere. Vi setter spørsmålstegn ved valget av retning og de omstendigheter vi befinner oss i. Vågemot går hånd i hånd med klokskap og omtanke. Uten den, kan den fryktløse bli dumdristig.

Tillit (Trust)

Tillit er et ønske om å gi mennesker og team ansvar, og et ønske om at beslutninger skal tas så tett som mulig til de som skal gjennomføre. Tillit er også å sørge for at det er total åpenhet mellom mennesker innenfor virksomheten, og at vi sammen skaper en så fri flyt av informasjon som mulig.

Frihet (Freedom)

Frihet er suverenitet, uavhengighet og fordomsfrihet, både i tanke og i handling. Det omfatter initiativ og kreativitet, toleranse og respekt for andre, deres kultur og vaner. Vår uavhengighet gir våre kunder en nødvendig garanti for at de råd og tjenester vi tilbyr er av høy kvalitet.

Lagånd (Team Spirit)

Lagånd betyr solidaritet, vennskap, lojalitet og åpenhet. Solidariteten, som er nødvendig i arbeidet sammen med våre kunder, rommer også sjenerøsitet; vi deler gjerne fruktene av vårt felles arbeid med andre.

Ydmykhet (Modesty)

Ydmykhet er motsetningen av å fremheve seg selv, å være arrogant og prangende. Ydmykhet innebærer diskresjon, å være spontan og ukomplisert, og å lytte til andre.

Glede (Fun)

Glede står for en følelse av arbeidsglede i samarbeidet med andre. Det er stolthet over det vi leverer, og de mål vi oppnår i den stadige søken etter høy kvalitet og effektivitet. Det skal være gøy å jobbe i Sogeti.

Hvem er vi?

Sogeti - Lokale IT-løsninger på globalt grunnlag. Les mer her

Our Ethics for you

Read a summary of our ethics & compliance code within the Group.

Download the code.