Kundetilfredshet

Vi måler kundetilfredshet

Kvalitet for oss er å levere det som våre kunder vil ha. Før vi påtar oss en oppgave, setter vi av tid til å diskutere og kartlegge hva kunden forventer seg av oss. Deretter jobber vi tett sammen med kunden for å sørge for at vår innsats svarer til kundens forventninger gjennom hele prosjektet. På denne måten kan vi kontinuerlig forbedre servicen vi gir våre kunder. Etter at prosjektet er avsluttet vurderer kunden vår innsats ut fra de mål og prioriteringer som kunden selv har definert før prosjektstart.

OTACE - On-Time and Above Client Expectations

Vi lanserte vårt verktøy for kundetilfredshet (OTACE) allerede i 1995, og det er nå et anerkjent og populært redskap som vi konsekvent benytter i våre oppdrag. Vårt mål er å alltid yte en service som overgår kundens forventninger. Resultatet av våre målinger viser at vi gjennomfører det vi har satt oss som mål.

Høy kundetilfredshet i Norden

Ifølge den nyeste statistikken er 90 prosent av våre kunder mer enn tilfredse med vår innsats, og 10 prosent er tilfreds, hvilket i alt gir 100 prosent tilfredse kunder. Vi jobber hele tiden, i hvert eneste prosjekt, for ytterligere å øke kundetilfredsheten.


          Client satisfaction until September 2011 in percent
 

Tilfredse kunder

100.0 prosent av våre kunder er tilfredse eller mer enn tilfredse med samarbeidet med Sogeti, ifølge våre målinger.