Sogeti Center of Test Excellence – Oslo

Bedre testede systemer kan resultere i store kostnadsbesparelser for din bedrift, både på kort og på lang sikt. Sogeti Center of Test Excellence i Oslo tilbyr en naturlig møteplass for deg som trenger støtte og råd omkring test og kvalitetssikring av dine IT-systemer.

Vi vil tilby en mulighet til å enkelt initiere og effektivt diskutere hvordan dere på best måte skal kunne forbedre deres testprosess. For å oppnå dette har vi samlet erfarne testspesialister, Sogetis veldokumenterte testprosesser, samt en rekke ulike testverktøy i våre kompetansesentre kalt Sogeti Center of Test Excellence. Et av våre testsenter ligger i Oslo der Sogeti har særskilt stor testekspertise. I senteret finnes våre mange eksperter på området og i tillegg Sogeti Testing  Academy og vår testlab.

Hvorfor teste riktig?

Innenfor området Software Control Testing (SCT) arbeider våre testeksperter daglig for å støtte de bedrifter som ser store fordeler med å se over, forbedre og kontrollere sine testprosesser. En effektiv testprosess gjør konkret at du kan oppdage problemer mye tidligere i utviklingen. Gjennom å teste riktig kan opp til 90 prosent av feilene oppdages direkte under utvikling, du kan halvere de direkte kostnadene, og forbedre markedsposisjonen gjennom å få ut nye systemer og applikasjoner betydelig raskere og av høyere kvalitet.

Våre tjenester

Sogeti er en helhetsleverandør av testrelaterte tjenester. Våre SCT-eksperter kan hjelpe til i alle faser under forandringsprosessen, fra beskrivelse av mål og omfang, via nåtidsbeskrivelse av tilstand og forbedringsmål til gjennomføring av foreslåtte forandringer. Våre egne metoder og modeller, TMap®, TPI® og TAKT® er basisen i vår leveranse i Sogeti Center of Test Excellence.

TMap®

Ved hjelp av vår Test Management approach – TMap® – skapes en effektiv og målrettet testprosess. TMap® er en velfungerende metode utviklet av Sogeti for å effektivisere testprosessen. TMap® er en riskikobasert testprosess, hvilket innebærer at balanse oppnås mellom tid og kostnad på den ene siden, og oppnådd kvalitet på andre siden. Metoden er fleksibel og har et sterk preg av gjenbruk. Å ta i bruk en effektiv og strukturert testmetodikk som TMap®, innebærer en mengde fordeler for deg, blant annet lavere kostnader for testing og vedlikehold, raskere lansering av systemet, mindre dobbeltarbeid og færre feil. Det vil si bedre kontroll over tid, kostnad og kvalitet.

TPI®

Sogetis ekspertise på testområdet har resultert i vår Test Process Improvement-modell kalt TPI®. TPI-modellen analyserer raskt dine testprosesser, støtter forbedringer av testprosessen og gir innblikk i modenhetsgraden av testprosessene innen deres organisasjon. Med denne kunnskapen som grunnlag kan din bedrift, ved hjelp av modellen, enkelt fastsette stegvise og målbare forbedringer.

TAKT®

Moderne utviklingsmetoder og verktøy forkorter stadig den tiden det tar å utvikle nye applikasjoner. Å teste bedre og raskere blir derfor stadig viktigere. Automatisert test er et uunnværlig verktøy i denne sammenheng. Men en viktig forutsetning for å lykkes, er å ha en strukturert testmetode i bunnen. Testautomatisering med TMap® som grunnlag kaller vi TAKT® (Testing, Automating, Knowledge, Tools). Automatiseringsprinsipper og -verkøy fungerer mest effektivt når TAKT® konverterer den manuelle testprosessen til en automatisert testprosess som muliggjør raskere og bedre testing.

Sogeti Testing Academy

Sogeti Testing Academy er en viktig del av vår testsentersatsing. Testakademiet tilbyr virksomhetstilpasset opplæring og kurs, workshops og seminarer, både til våre kunder og til våre egne konsulenter. Vi har stort fokus på kompetanseutvikling innenfor innovative metoder og verktøy. Alle deltagere av testakademiet gjennomgår et komplett og fremtidsrettet program.

Sogeti Testing Lab

Sogeti har egen lab for brukervennlighetstester.

Ledende partnere

Sogeti samarbeider med de ledende leverandørene av testverktøy og testmetoder - HP, IBM, Compuware og Microsoft:

HP

En av våre nærmeste partnere er HP, verdensledende innen programvare og tjenester innen Business Technology Optimization (BTO).

Eksempel på HP's Mercury-produkter som vi er eksperter på er:

 • QualityCenter – et system for testhåndtering og ledelse, samt krav og feilrapporteringsverktøy.
 • Quick Test Professional – avansert og automatisert funksjonell testing for .Net, Web Services, Java, ERP/CRM, mainframe og Windows-applikasjoner.
 • LoadRunner – en applikasjon for å håndtere lasttester.


IBM Rational

Sogeti har flest IBM Rational-sertifiseringer i verden. Rational software fra IBM hjelper bedrifter og organisasjoner å skape merverdi gjennom å forbedre softwareutviklingen. 

Eksempel på IBM Rational-produkter som vi er eksperter på er:

 • ClearQuest – et system for testhåndtering og ledelse samt endrings- og feilrapporteringsverktøy.
 • Manual Tester – forbedrer utarbeidelse og eksekvering av manuelle tester med hjelp av nye testdesignteknikker.
 • Functional Tester – avansert og automatisert funksjonell testing av Java-, Web- og VS.NET WinForm-baserte systemer.


Compuware

Compuware har vært i markedet siden 1973 og er en stor aktør på konsern software og IT-tjenester som hjelper å hente ut verdien av IT-investeringer. Eksempler på Compuware's Quality Solutions produkter er:
 • Business Requirement Management
  • Optimal Trace - et samhandlingsystem for bedriften hvor forretningskrav styrer all utvikling og test.
 • Code Quality
  • DevPartner - gir førsteklasses hjelp til utviklings- og testteam ved å komplettere og utvide funksjonaliteten i utviklingsmiljø som Java og Microsoft Visual Studio.
 • Functional Testing
  • TestPartner - kraftig verktøy for automatisert test av de fleste applikasjonsplattformer
  • QADirector -  sentralt bibliotek av gjenbrukbare testelementer som skript, test planer, test resultater, testkrav, og manuelle tester.
  • File-AID/CS - muliggjør oppsett og kontroll av testdata uten bruk av skript, programmering eller SQL koding. Dessuten anonymiseres sensitiv produksjonsdata til bruk for test.
 • Performance Testing
  • QALoad - verktøy som sørger for at applikasjoner skalerer opp til forventet last og ytelse. Koblet sammen med verktøy for applikasjons-profilering og årsaksanalyse, gir dette markedets beste mulighet til å finne og fikse flaskehalser innen ytelse.

Hvorfor Sogeti?

Vår kunnskap innenfor testing er av høyeste klasse. Vi har over 40 års erfaring med test og kvalitetssikring. TMap® og TPI®, våre metoder og modeller på området, er internasjonalt anerkjente. Vi har over 3000 profesjonelle testere i Europa, hvorav 300 er virksomme i Norden. Å velge Sogeti og Sogeti Center of Test Excellence som testpartner skaper trygghet og enhetlighet innen din testvirksomhet. Våre testsenter i Norden finnes i Oslo, København, Stockholm, Gøteborg og Lund. Samarbeidet mellom senterne bygger stadig videre på vår ekspertise og gir stor leveranseevne. Vi måler kundetilfredshet innenfor og etter våre oppdrag for å sikre at du blir fornøyd med våre tjenester.


 

Kontaktpersoner

Gro Rognstad

Gro Rognstad

Tlf: 995 40 291

 
Trude Britt Rosendal

Trude Britt Rosendal

Tlf: 905 65 459


Vil du vite mer?

Vi gir deg gjerne mer informasjon om Sogeti, våre testsenter og våre mange tjenester omkring testområdet. Materiale og informasjon finner du også på:
www.sogeti.no/sct