Tjenester Norge

Sogeti er verdensledende og innovative innen kvalitetssikring og forretningsdrevede test tjenester. Fordi vi er uavhengige og objektive testspesialister, tar våre kunder kontakt med oss når de trenger langsiktige strategiske kvalitets- og test løsninger, men også for de mer umiddelbare pragmatiske leveransene av programvaretesting.

Sogetis testtjenester gir målbare forbedringer i kvalitet, raskere time-to-market, kostnadsreduksjon og mer effektive IT-driftsprosesser.

Hvorfor Sogeti?

Sogeti er en de største globale test tjenesteleverandørene i Europa og USA. Vi opererer som global partner fra 15 land over hele verden, og har fokus på å hjelpe organisasjoner med å oppnå sine mål i deres test- og kvalitetssikringsprosjekter og transformasjonsprogram.

Løsninger som gir resultater

Vi vet at våre løsninger fører til signifikante fordeler for våre kunder – inkludert:

Kostnadseffektive løsninger

  • Betydelige kostnadsbesparelser gjennom strategiske sourcing løsninger av testtjenester
  • Operasjonell kostnadsreduksjon for leveranse og vedlikeholdskostnader fordi feil oppdages tidlig og mengde arbeid som må gjøres på nytt igjen reduseres.

 

Raskere time-to-marked

  • Vår strukturerte tilnærming og testautomatisering øker leveransehastigheten på testprosessen

 

 Bedre kontroll og forbedret programvare kvalitet 

  • Forbedret brukertilfredshet og rapportering til ledelsen som får et bedre beslutningsgrunnlag.

 

Bedre innsikt i rollene som kvalitetssikrer og testleder/tester innen IT leveranser

Les gjerne om våre tanker om fremtiden innen test og kvalitetssikring - PointZERO®

Til grunn for våre tjenester ligger vår metode TMap – Sogetis internasjonalt anerkjente metode for strukturert testing. Forbedringsprosjekter gjør vi gjerne i henhold til TPI NEXT

Vår portefølje av spesialiserte test tjenester

Testautomatisering − Raskere og bedre test

Agile Testing

Testing i Scrum - Bygg systemer med rett kvalitet fra dag en

Software Testing as a Service – Kostnadseffektiv testløsning on-demand

Mobile Testing

TPI-based Test Process Assessment and Improvement

Quality Transformation Services

Managed Testing Services – La oss ta ansvaret for alle dine testprosesser

Sogeti Center of Test Excellence

Rightshore – Ta steget ut i IT-verden ved hjelp av Sogeti


CIO Services

CIO Services − Tjenester for implementering og forvaltning av systemløsninger til CTO og CIO

Kvalitetssikring og revisjoner − Aktiv risikostyring gir kontroll

Vil du vite mer?

Kontakt Sogetis kontor i Oslo så vil vi fortelle deg mer om våre tjenester, og hvordan vi kan hjelpe deg og ditt selskap.

Kontaktperson:

Gro Rognstad
gro.rognstad@sogeti.no
+47 99 54 02 91

Roller

Testrådgivning
Testforbedringsprosjekter og generell rådgivning innenfor fagfeltet. Metodikken
TPI® (Test Process Improvement) benyttes ofte i disse oppdragene.

Testledelse
Testledelse både innenfor forvaltning og nyutvikling offentlig og privat sektor
innenfor en rekke bransjer

Testengineering
Tekniske tester som test automatisering, modelbasert testing, ytelsestester, stresstester,
loadtester osv. Partnersamarbeid med verktøyleverandører på globalt nivå.

Testpartner/testsenter
Overtakelse av ansvaret for kundens testaktiviteter.
Onshore eller offshore.


Testsenter!

Sogeti Center of Test Excellence - en dyktig testpartner.
www.sogeti.no/scte