Bookmark and Share

Adresse/faktureringsadresse:

Sogetis selskapsnavn i Norge er Sogeti Norge AS. Dette er registrert i Brønnøysundregisteret.

Organisasjonsnummer: NO 991 618 112MVA
Selskapets hovedkontoret: Oslo, Norge

Sogeti Norge AS
Storgaten 10A
0155 Oslo
Norge

Kart/veibeskrivelse
Telefonnr:
+47 40 00 50 89

Kontaktperson Oslo:
Morten Løvstad, tlf. +47 95 25 76 94

Kontaktperson salg:
Gro-Synne Løvås, tlf. +47 91 51 05 51

Kontaktperson pressekontakter:
Therese Sinter, tlf. +46 703 61 46 21

E-post til Sogetis medarbeidere:
For å komme i kontakt med ansatte i Sogeti Norge AS sender du din e-post til fornavn.etternavn@sogeti.no (mellom dobbeltnavn anvendes bindestrek).

Feilmeldinger og/eller synspunkter sendes til ansvarlig for websiden: 
therese.sinter@sogeti.se