PointZERO® - Gjør det riktig fra starten av

PointZERO® gir deg muligheten til å identifisere feil allerede når de oppstår. Dermed kan kvaliteten på applikasjonen øke betydelig, samtidig som prosjektkostnadene reduseres. Det handler om å gjøre det riktig fra første øyeblikk.

PointZERO® skaper konkrete verdier ved å arbeide parallelt med softwareutviklings- og testprosesser. Ved å benytte PointZERO® kan organisasjonen din forkorte time-to-market, og både redusere og unngå kostnader. Strategien minsker samtidig risikoene ved applikasjonen, og bidrar til høyere kvalitet.

Fokus på risiko og kvalitet

Dagens IT-systemer og - applikasjoner må kunne tilpasses, og de skal være av høy kvalitet. De skal samtidig skape konkrete verdier for virksomheten. Mange foretak og organisasjoner fokuserer nesten utelukkende på et kostnads- og tidsperspektiv for sine IT-investeringer. Gode resultater oppnås derimot først når risiko og kvalitet tas med i beregningen. Derfor trengs et overgripende syn på IT-virksomheten, som trekker fordel av samarbeidet mellom mennesker og løsninger. Denne samhandlingen er basert på en kontinuerlig forbedring gjennom applikasjonens livssyklus, og inkluderer metoder, tilnærminger og verktøy. IT-løsningene tilpasses behovene, og fungerer riktig fra starten av.

PointZERO® gir et nytt perspektiv på Business Technology, på hvordan IT og virksomhet samhandler. Denne ”paraplyen” forhindrer fragmenterte forbedringstiltak som fører til suboptimering av applikasjonenes totale livssyklus. PointZERO® handler om å gjøre ting riktig fra første øyeblikk, nullpunktet.

Håndter utfordringene: kvalitet i hele livssyklusen

Mange faktorer spiller inn for å oppnå suksess for virksomheten. Kostnadene skal ikke overskride fordelene. IT-løsningene skal være tilgjengelige til rett tid. Risikoene skal være på et akseptabelt nivå. Kvaliteten skal være tilstrekkelig.

I dagens situasjon må organisasjoner være seg bevisste om at IT bare er en forutsetning. Den egentlige fremgangen avhenger av hvordan IT integreres med virksomhetsprosessene. Om løsningen ikke er god nok, vil brukerne slutte å benytte seg av den. Prosjekter som overskrider tiden eller som mislykkes, kan gi betydelige tap i investeringer og muligheter. Slike feilslåtte prosjekter kan også ha en svært negativ innvirkning på organisasjonens varemerke. Det kan være mange årsaker til at det går galt: dårlig kommunikasjon, mangelfullt formulerte krav eller utilstrekkelig risikohåndtering. Resultatet er uansett unødvendig merarbeid.

PointZERO®-visjonen viser hvor viktig det er med bredde i kvalitetsarbeidet, for å sikre at kvalitet inkluderes i hele livssyklusen til applikasjonen. Er kvalitetssikringen bare en kontroll mot slutten av prosjektet er det for sent å løse utfordringene i tide før lansering. PointZERO® identifiserer feil allerede når de oppstår. Dermed øker kvaliteten på applikasjonen betydelig, samtidig som prosjektkostnadene reduseres.

Ta utfordringene ved roten

Ved å fokusere på risiko og kvalitet, både i prosessen og i applikasjonen, spares tid og kostnadene reduseres. PointZERO® gir en parallell og stegvis forbedring. Allerede fra begynnelsen av gjøres små forbedringer som gir en liten, men målbar reduksjon i tid og kostnader. En ytterligere forbedring starter, og gir samme positive effekt. Med tiden legger interessentene merke til at kostnader og tidsbruk synker. Denne fremgangen øker tilliten, slik at flere forbedringer kan iverksettes.

Med PointZERO® har vi utviklet, og videreutvikler kontinuerlig, en rekke metoder og verktøy som forbedrer flyten av kvalitetsleveranser gjennom applikasjonens livssyklus. Det gir bedre leveranser, til lavere kostnader og på kortere tid.

En effektiv PointZERO®-strategi kan ta mange former, men inkluderer alltid en kombinasjon av tiltak fra tre hovedspor:

1. Industrialisering gjennom kvalitetsfremmende verktøy og standarder

2. Kvalitet & Samarbeid, som styrker kvalitets- /testteamet

3. Smart inspiration for forbedring og kunne ligge foran i utviklingen


Samarbeid for suksess

Det er mange organisasjonsledd som er med på utviklingen og driften av Business Technology. Den er nå blitt så kompleks at enkeltpersoner ikke lenger kan skaffe seg en fullstendig oversikt. Løsningen blir samarbeid, i hver fase av applikasjonens livssyklus og mellom alle partene som er med i dens forskjellige aktiviteter.

PointZERO® har en overliggende tilnærmelse som styrker organisasjoner som følger visjonen. Den innebærer optimerte aktiviteter i applikasjonslivssyklusen, som igjen gir økt suksess for virksomheten. Det handler om å gjøre det riktig fra starten av.

 

Kontaktpersoner 

Vil du vite mer?
Kontakt Sogetis kontor i Oslo så vil vi fortelle deg mer om våre tjenester, og hvordan vi kan hjelpe deg og ditt selskap.

Kontaktperson:
 
 
Gro Rognstad
gro.rognstad@sogeti.no
+47 99 54 02 91

Les boken i dag!

”The PointZERO® Vision” er tilgjengelig i papir og som eBook. Klikk her.

Testrelaterte tjenester

TPI NEXT® – Tilpass testprosessen til dine virksomhetsmål

TMap® – Effektiviser dine testprosesser.
Les mer om TMap på engelsk

TMap® KickStart – Det har aldri vært lettere å teste. 

Software Testing as a Service – outsourcing on-demand.

Managed Testing Services – La oss ta ansvaret for dine testprosesser

Risikobasert teststrategi – Ingen risiko, ingen test.

TMap® og RUP® – Kombiner det beste fra to verdener.

Testatomatisering med TMap® – Hurtigere og bedre test.

Kvalitetssikring og revisioner – Aktiv risikostyring gir kontroll.

Rightshore – Ta steget ut i IT-verden ved hjelp av Sogeti