Testing i scrum - bygg systemer med rett kvalitet fra dag en

Flere og flere selskaper oppdager at smidige metoder (Agile methods) med Scrum i spissen er kraftige metodikker. Med fokus på økt verdi for forretning og virksomhet kan slike metodikker gi riktig produktkvalitet samt svare raskere på krav fra markedet. Det smidige tankesettet stiller krav til utviklingsprosessen som for eksempel å kunne håndtere endringer sent i utviklingsfasen og levere fungerende løsninger i korte iterasjoner/sprinter.

En smidig testapproach er et godt virkemiddel for å kunne oppfylle kundens behov og for å kunne teste basert på smidige utviklingsmetoder.

En smidig utviklingsprosess er formet for å bygge systemløsninger med rett kvalitet fra dag en. Testernes arbeid er ikke bare å finne feil og mangler, men også bidra til å forhindre at de oppstår. Dette innebærer at verifisering av kvaliteten forskyves fra å hovedsaklig ligge hos testerne til å ligge i hele utviklingsteamet. Ved å ikke tilpasse testprosessen undergraves den smidige metodikkens styrke og potensiale, og kan redusere kvaliteten av levert kode eller system.

Sogeti kan hjelpe deg og ditt selskap med teststrategi og testprosess som er tilpasset det smidige tankesettet og rammeverket for Scrum (eller annen smidig metode). Vi har lang erfaring og en meget sterk posisjon innen testrelaterte tjenester, inkludert smidig testing.

Den smidige testmetodikkens styrker

Tradisjonelt har test og kvalitetssikring fokusert på å verifisere at IT-system og kode holder tilstrekkelig høy kvalitet gjennom å teste og lete etter feil. Funn fra våre tester og en rekke undersøkelser viser at 40 % av feilene i fossefallsprosjekter oppstår i kravspesifiseringsfasen. Vi vet derfor at det er viktig å gjennomføre tester tidlig i et utviklingsløp. Den smidige approachen bygger inn et kvalitetstankesett allerede fra begynnelsen der vi strever etter å utvikle kvalitative system fra første dag. Med hjelp av Scrum leverer vi fungerende løsninger hver måned iht sprintens lengde. Dette gjør at vi kontinuerlig akseptanstester og får feedback fra kunden. Stort fokus ligger på å bygge rett funksjonalitet fra starten gjennom å samarbeide nært med kunden. Dette gjør at vi kan levere ofte til kunden med større sikkerhet på rett kvalitet.

Tjenester

Implementering av smidig testprosess

Sogeti har lang og solid erfaring med å hjelpe virksomheter med å forbedre sine testprosesser. Vi hjelper dere med tilpasning av  testprosess til Scrum og det smidige tankesettet. Med kunden i fokus, tar vi sammen fram et arbeidssett der kvalitet bygges inn fra starten gjennom å integrere testerne i teamet. Vi hjelper deg med å implementere en smidig testprosess som gjør det mulig å levere etter hver iterasjon. Om du i dag ikke har noen testprosess, hjelper vi deg med å etablere en.

Smidige testteknikker

Smidige testteknikker som "Test Driven Development" (TDD) og automatisering av tester er effektive verktøy i den smidige verktøykassen. TDD og introduksjon av automatiserte tester øker fleksibiliteten i ditt prosjekt. Det går raskt å se om nyutviklede funksjoner har påvirket annen funksjonalitet, og regresjonstester er lettere å gjennomføre og blir mer effektive. På denne måten kan prosjektet være mest mulig kostnadseffektivt og mer effektivt imøtekomme kundens og virksomhetens endrede behov.

Smidige testressurser

Sogeti er dyktige på test og har erfarne og sertifiserte Scrum mastere og smidige testledere. Vi utdanner våre konsulenter internt i det smidige tankesettet og de siste teknikkene slik at vi er klare til å arbeide som en effektiv medspiller i et Scrum-team.

Coaching og innføring - Scrum og smidige metoder

Scrum er som sjakk – enkelt i oppstarten, men vanskelig å mestre. Et suksessfylt Scrum-prosjekt innebærer at rett kode levereres i tide og med forventet kvalitet, samt gir deg god kontroll og innblikk i prosjektet. Å implementere en smidig utviklingsprosess kan mange ganger være vanskelig da skjulte problem og konflikter i organisasjonen synliggjøres. Sogeti kan ikke bare hjelpe dere med en effektiv implementering av Scrum, vi kan også  hjelpe dere å håndtere, løse og overvinne de tidligere skjulte problemene og gjøre deres selskap til en mer kraftfull og sterkere aktør i  markedet og overfor deres konkurrenter. Med Sogetis effektive prosesser, verktøy og praksis hjelper vi dere å nå deres mål.

Hvorfor Sogeti?

Vår kunnskap om test er førsteklasses. TMap® og TPI®, våre metoder og modeller på området, er internasjonalt anerkjente. Med over 20 000 profesjonelle testere har Sogetis spesialister den kunnskap og erfaring til rådighet som er nødvendig ved gjennomføring av test og ved forbedring av din virksomhets testprosesser, testautomatisering og organisasjon. Å velge Sogeti som testpartner skaper trygghet og ensartethet i din testprosedyre. Vi måler kundetilfredshet både før og etter prosjektet for å sikre at kunden er tilfreds med utført arbeid.

 

Vil du vite mer?

 Les vår TMap NEXT® in scrum bok og bli inspirert.

Kontakt oss!

Kontakt Sogetis kontor i Oslo så vil vi fortelle

 deg mer om våre tjenester, og hvordan vi kan hjelpe deg og ditt selskap.

Kontaktperson:


Gro Rognstad
gro.rognstad@sogeti.no
+47 99 54 02 91