Cloud Kickstart
LØSNING
BUSINESS DEVELOPMENT

Cloud Kickstart

Planere din Sky-reise basert på fakta og virkelighet om hvor du er akkurat nå. Vi bistår med de strategiske planer du trenger for å gjøre overgangen til en Sky-basert arbeidsmåte skjer på en kontrollert måte. Vårt Cloud Kickstart tilbud gir en strukturert, metodisk og plattformeagnostisk analyse av din infrastruktur og applikasjoner. Sammen med dere skaper vi en tydelig roadmap fra et virksomhets- og IT- ståsted.

Sammen med dere innsamler vi fakta og informasjon kring deres aktuelle miljøer, og basert på dette baserer vi våre valg av Skyløsninger, metoder for migrasjon og design. Noen av applikasjonene deres vil lett kunne flyttes til en Skyplattform, eller kanskje trenger oppdatering før de kan flyttes. Mens andre applikasjoner helt kan erstattes med SaaS eller nye Cloud-Native-applikasjoner. Forretningssaken inneholder kommersielle estimater av migrasjonskostnader, velge type av Skyløsning der løpende kostnader er inkludert, skalerbarhet og ytelse til å bruke ved oppretting av realistiske strategiske beslutninger for deres fortsatte Sky-reise. Vi tydeliggjører hva som best lemper seg for deres virksomhet.

Med vår Cloud kickstart forsyner vi deg med:

  • En Cloud-strategi tilpasset deres forretningssyn
  • En Dependency Map til dine applikasjoner og din infrastruktur som gir en bra og tydelig grunn til din Sky-tilnærming
  • Et Cloud Business Case for å synliggjøre fordelene med deres Sky-reise
  • En Cloud Operations Plan som identifiserer hvilke bedriftsmessige endringer dere trenger å gjennomføre og den ekspertise dere trenger for å få ut mest mulig fra Skyen
  • En Feasibility & Estimation Report til de applikasjoner du har i dag og den oppskattede kostnaden for å drifte disse i Skyen
  • En Aplication Cloudification Roadmap som tydelig viser hvordan dere beveger er fremover

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Hvor lang tid tar en Cloud Kickstart?

Det tar omtrent 6-9 uker å da leverer vi en rapport som inneholder alle de forskjellige delene som er listet over. Alt dette for at dere raskt skal kunne ta skrittet til Skyen på en effektiv og strukturert måte.

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil kontakte deg.

<<Insert form here>>