Ingrid ELgsaas-Vada
OM OSS
DNA

"Jeg ønsker å bidra med både utvikling og kvalitetssikring av IT-systemer"

Ingrid kom til Sogeti som trainee, høsten 2016, etter å ha gjennomført en mastergrad i Anvendt Matematikk og Computational Science.

Beskriv deg selv med tre ord: 
Ryddig, strukturert og nysgjerrig

Fortell litt om din bakgrunn:
Jeg har en mastergrad innen anvendt matematikk fra Universitetet i Oslo.

Min karriere i Sogeti: 
Jeg begynte som trainee i Sogeti sommeren 2016 og jeg er nå konsulent.Som en del av trainee-programmet var vi en måned i Danmark der vi hadde opplæring i teori og gjennomførte relevante case hvor vi fikk anvendt kunnskapen. Jeg kom raskt ut i prosjekt etter at vi kom hjem fra Danmark. Gjennom hele trainee-perioden hadde jeg gode muligheter for oppfølging og konstruktive tilbakemeldinger fra Sogeti hvis jeg traff på utfordringer eller andre situasjoner jeg trengte å få diskutert i prosjektet jeg jobbet i. Dette er muligheter jeg fortsatt har nå når jeg er blitt konsulent.

Hva brenner du mest for innen ditt ekspertområde? 
Jeg brenner for modellbasert testing og automatisering. Dette er viktig for å effektivisere testing og samtidig sikre en god testdekning av både gammel og ny funksjonalitet.

Hvordan kan en vanlig dag på jobben se ut?
Planlegging og gjennomføring av funksjonell testing, samarbeid med ulike fagressurser og utviklere, samt automatisering av regresjonstester.

Hvorfor jobber du på Sogeti?
Jeg ønsker å bidra med både utvikling og kvalitetssikring av IT-systemer. Testing er viktig for å sikre at systemene leverer ønsket funksjonalitet og understøtter virksomhetens behov. I Sogeti får jeg gode muligheter til å jobbe med de faglige utfordringene jeg ønsker og å utvikle meg videre.

todo todo
KONTAKT
  • Ingrid Elgsaas-Vada
    Ingrid Elgsaas-Vada
    Konsulent
    +47 918 55 346
Faktarute

Navn: Ingrid Elgsaas-Vada

Året du er født: 1990

Hvor kommer du fra og hvor i Oslo/omegn du bor: Oppvokst på Rykkinn i Bærum, bor nå på Hovseter i Oslo.

Hobbyer: Litteratur, gaming, brettspill

Jobbe hos oss