Tora Marie
OM OSS
DNA

bygge broer, og veilede andre til suksess

Tora er erfaren konsulent med full kontroll, som brenner for å gjøre andre gode. Hun er fleksibel og dyktig, og alltid i et godt humør.

Beskriv deg selv med tre ord: sprudlende, lærenem og engasjert

Fortell litt om din bakgrunn: Jeg gikk yrkesfag og tok fagbrev i produksjonselektronikk, men søkte meg videre på ingeniørfagsstudier og tok en bachelor i Elektronikk og mobilkommunikasjon. I løpet av fagbrevet og utdanningen var det alltid test, feilsøking og kvalitetssikring jeg likte best og etter noen runder med leting fikk jeg napp på en jobb som testingeniør i Kongsberg Norspace i Horten. Der var jeg testansvarlig for flere prosjekter på ulikt nivå og hadde ansvar for å utvikle programvare for å automatisere instrumenter og tester av hardware, samt planlegge, lede og gjennomføre test av komponenter, moduler og ferdige enheter til satellittprosjekter. Jeg merket etter hvert at jeg var mer interessert i å jobbe med kvalitetssikring, ledelse og prøve nye ting enn å dykke dypere ned i selve teknologien, så da mannen ville ha meg med til Oslo, fristet det med en konsulentjobb.

Min karriere i Sogeti: Jeg startet i Sogeti i 2015 fordi jeg ville ha en jobb der test og kvalitetssikring var i fokus. Test av hardware og test av software er ikke så ulikt når du bare lærer deg bransjespråket og oversatter kunnskapen du allerede har. Jeg startet som funksjonell tester på et leveranseprosjekt og oppdaget fort hvor spennende det kan være å teste komplekse samfunnssystemer og nye teknologier i et rent IT-prosjekt. Siden utdanningen og arbeidserfaringen min inneholdt teknologi og programmering er jeg interessert i å forstå helheten i systemene jeg jobber med: et system er mye mer enn bare brukergrensesnittet. Etter hvert tok jeg over som testleder i samme prosjekt og stortrives med at hverdagen nå består i å kvalitetssikre systemer, lede testaktiviteter og finne ut av nye ting sammen med både leveranseteamet og kunden. Hverdagen er variert og full av store og små oppgaver som må gjennomføres for å komme i mål med leveransen uten å sprekke på tid, kost eller kvalitet.

Hva brenner du mest for innen ditt expertområde? Jeg brenner for samarbeid og kommunikasjon. Testledelse for meg er ikke bare planlegging og rapportering, det innebærer også å samarbeide om å løse utfordringer, bygge broer mellom begge sider i et prosjekt og veilede andre til å oppnå suksess. Jeg liker å sette ting i sammenheng og motivere.

Hvordan kan en vanlig dag på jobben se ut? Jeg er ingen morgenfugl, men som regel er jeg på jobb mellom 8 og 9 klar for dagens første kaffekopp. Jeg har angst for uorganisert e-post, så det første jeg gjør er å sjekke innboksen. Jeg sjekker deretter hvor vi er i leveranseløypa og hva som må gjøres i løpet av dagen for å komme i mål med testoppgavene: skrive testplan for systemtest, verifisere at testmiljøet er klart, sette opp tester i testverktøyet, rapportere på resultat fra fullført testing, sjekke teststatus før samarbeidsmøte med kunde og leverandør, rapportere defects, gjennomføre test… oppgavene er mange og det er sjelden en dag er lik en annen. Hver dag inneholder likevel mange av de samme elementene: daglig stå-opp for å kartlegge hvordan teamet ligger an, kommunikasjon med prosjektleder og resten av leveranseteamet for å få oppdatert info om utfordringer eller endringer i sprinten, kommunikasjon med kunden for å sikre at vi fremdeles har samme mål og plan for testfasene som kommer, hjelpe testteamet med utfordringer, og oppdatere planer og rapporter.

Jeg passer alltid på å ha tid til å bistå andre der jeg kan være til hjelp for å løse problemer eller komme forbi hindringer. Jeg prøver også å motivere resten av teamet, vi får best resultat om alle finner mening og glede i jobben de gjør. I perioder kan det være flere parallelle leveranser, noe som krever fokus og oversikt for ikke å gå seg vill i tidsplaner og testmiljøer, men det er når det blåser som verst at man lærer mest, så alle utfordringer gir en spennende og lærerik arbeidsdag.

Etter arbeidstid hos kunden er det ofte faglige og sosiale aktiviteter i kalenderen, så da svinger jeg innom Sogetis kontor for å få litt faglig påfyll, diskutere utfordringer og ideer eller slå av en løs prat med andre kolleger på vei hjem.

Hvorfor jobber du på Sogeti? For meg er det fantastisk å jobbe med test og kunne få variasjon og erfaring gjennom rollen som konsulent ute hos ulike kunder, men samtidig ha Sogeti som en veldig god verktøykasse å hente inspirasjon og kunnskap fra, både i form av Sogetis egenutviklede metoder, interne faggrupper og engasjerte kolleger med variert bakgrunn og kompetanse.