Vår lidenskap
OM OSS
DNA

Vår lidenskap

Vi har en sterk bedriftskultur i Sogeti som er både stimulerende og inspirerende, og hvor mangfold og individuell oppfølging står sentralt. Som individer kommer vi alle fra ulike bakgrunner, og samlet skaper vi derfor gode og gjennomtenkte løsninger for våre kunder. Vi tror at det er kombinasjonen av forskjellige mennesker og våre anerkjente metoder er det som gir det beste utgangspunktet for fremgang og suksess.

For å skape en solid plattform har Sogeti utviklet syv + to verdier som oppsummerer selskapets kultur og tilnærming. Dette hjelper de ansatte til å forstå hva som forventes av dem, og hva de kan forvente fra selskapet.

Disse ble etablert tidlig i selskapets historie, men de er fortsatt like aktuelle i dag:

Ærlighet 
Integritet, oppriktighet og respekt for hva vi sier og de ​​forpliktelser vi gjør. Etisk atferd og forbud mot uærlig representasjon av vårt selskap.

Dristighet
En iver etter å gjennomføre ting, ta sjanser, tenke over hvilken retning vi er på vei: Alt med visdom, ikke uvørenhet.

Tillit
Ønsket om å gi folk og team ansvar, å sørge for at beslutninger blir tatt tett opp mot de som må utføre dem, basert på åpen kommunikasjon. Tillit består også av å sørge for total åpenhet blant folk i selskapet.

Frihet
Uavhengighet i sinn, dømmekraft og handling. En essens av kreativitet, toleranse og respekt for andre.

Lagånd
Solidaritet, vennskap, lojalitet og åpenhet, noe som resulterer i effektivt arbeid med hverandre og våre kunder, samt deling av fruktene av det kollektive arbeid.

Ydmykhet
Unngå innbilskhet, arroganse og skryting, vær diskré, lytt til og aksepter andre.

Moro
Like å jobbe sammen, å være en del av et team, nå våre mål og feire våre seiere, en følelse av varme.

kontakt
 • Morten Løvstad
  Morten Løvstad
  CEO, Sogeti Norway
  +47 95 25 76 94
 • Mariann 150x117
  Mariann Aune-Bautista
  Talent Acquisition Manager
  +47 48 50 50 81