Sogeti og CSR
OM OSS
DNA

Corporate Social Responsibility i Sogeti

Selskapene i Sogeti-konsernet er forpliktet til å opptre ansvarlig overfor samfunnet og verden forøvrig. Vi tror sterkt på at ved å utnytte vår IT-kompetanse, og det engasjement og kompetanse som våre 20.000 medarbeidere besitter, kan vi få til endringer. 

Både lokalt og globalt støtter vi konkrete og pragmatiske initativ som gir positive effekter på tre områder: «Å gi tilbake til samfunnet», «utdanning og sysselsetting» samt «miljø». Vårt bidrag gjennom våre CSR-programmer støtter sosiale virksomheter som mikrolån til fattige kvinner i den tredje verden, likestilling og like muligheter samt grønne teknologiske løsninger.

Sogeti sin visjon for sosialt ansvar

Teknologi for å støtte «Å gi tilbake til samfunnet»

 • Sogeti vil fortsette å bidra med utvikling av nye teknologiløsninger for prosjekter som har tilhensikt å gi tilbake til samfunnet, særlig innen mikrolån til fattige kvinner i den tredje verden, og skolegang for jenter i India.
 • Sogeti vil også bruke sin IT-kompetanse for å fremme verdensomspennende tilgang til interaktive nettsteder, finansieringsplattformer eller informasjon som tillater enkeltpersoner eller grupper "å gi tilbake til samfunnet".
 • Sogeti har en langsiktig relasjon med Planet Finans, som utstyrer dem med de nyeste IT-løsninger for å håndtere mikrolånprosjekt over hele verden.
 • Sogeti-kolleger over hele verden kan delta i mikrolånprosjekter, bli med å låne ut penger til mikro-entreprenører i den tredje verden. Siden starten har mer enn € 31,000 blitt investert og mer enn 600 prosjekter blitt finansiert. Plattformen for sogeti.microworld.org er en åpen plattform. Vi inviterer venner, familie, våre kunder og deg til å bli en lånegiver.

Verdsetting av kompetanse gjennom utdanning, opplæring og personlig utvikling

 • Sogeti legger stor vekt på faglig kompetanse på arbeidsplassen, gjennom rekrutteringsprosessen, personlig utvikling og karrieremuligheter. Derfor vil vi fortsette å aktivt fremme mangfold inkludert likestilling mellom menn og kvinner, samt kampen mot alle typer diskriminering. Selv om likestilling kanskje ikke er en så stor utfordring i Norge, er vi solidariske med våre kollegaer i andre land
 • Enkel og ubegrenset tilgang til utdanning og opplæring er viktig for å redusere ulikhet i sysselsettingen. Sogeti har som mål å utvikle partnerskap med skoler og universiteter og så oppmuntre bredere aktiv deltakelse i utdanning generelt og i IT-opplæring spesielt.
 • Vi er stolte av å nevne «Défi H»-initiativet. Studentene utfordres til å komme opp med innovative IT-løsninger for funksjonshemmede. Denne konkurransen startet i Frankrike og er nå vedtatt i Nederland: http://www.defih.com/
 • Vi er meget opptatt av å utvikle vårt samarbeid med frivillige organisasjoner og andre sosiale «non-profit»-organisasjoner, slik at våre ansatte får formidlet videre sin kompetanse og ferdigheter som kan hjelpe andre i vanskeligstilte situasjoner. 
 • Vi er overbevist om at inkludering og mangfold gir mer innovasjon og mer verdi til vårt selskap. I Sogeti kan alle delta fullt ut for å skape suksess for virksomheten. Vi er klar over at i mange land er det hovedsakelig menn som velger en karriere innen IT, men vi bestreber oss også på å være en attraktiv arbeidsgiver for kvinner. Dette er en av grunnene til at Sogeti Nordics startet med «Women Innovation Network IT», med mer enn 2700 medlemmer på 15 forskjellige steder.
 • Sogeti Norge har støttet Oda nettverket som representerer ca 3000 IT kvinner. Sogeti vant ODA prisen i 2013 for å ha gjort en ekstra innsats for IT kvinner.

Teknologisk innovasjon for å beskytte miljøet

 • Sogeti vil redusere sine arbeidsrelaterte CO²-utslipp, med for eksempel økt bruk av teknologiske alternativer som videokonferanser.
 • Vi vil utvikle innovative "grønne" IT-løsninger for å hjelpe klienter å møte disse utfordringene.
 • Våre løfter på områdene  «Å gi tilbake til samfunnet», «Utdanning og arbeidsliv» og «Miljø» er på linje med de etiske retningslinjene og forpliktelsene i Capgemini Group. De samsvarer med FNs Global Compact, som er  prinsippene i den universale menneskerettighetserklæringen, og den internasjonale arbeidslivserklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.

Les mer her!

KONTAKT
 • Morten Løvstad
  Morten Løvstad
  CEO, Sogeti Norway
  +47 95 25 76 94