EVENT
TEST

Chapter 3: The Security Dragon

Hacking your Neighbours and Other Life Skills

Niall Merrigan – Head of Cyber Security Norway at Capgemini
Picture this in your mind. Your neighbors playing Spotify in the early hours of the morning and you are trying to sleep. Would you go over and chat with them or would you use your phone and disable their internet. This session shows you how to do such things and other useful skills like attacking your own web applications to look for vulnerabilities, check if someone is snooping on your network and even how to find beer on the internet.

Niall is a solutions architect and security professional based in Norway. He works with Capgemini in Stavanger and is the head of CyberSecurity for Norway. He is an internationally recognized speaker who has given talks around the world on security, web application development and Microsoft Azure. Niall is also Microsoft MVP, ASPInsider, and Azure Adviser.

  •  Tid: 10:10
  • Språk: Engelsk

Cognitive QA – leveraging AI and Analytics for data driven QA

Robert Willborg, SME Cyber Security i Sogeti AB
En snakker ofte om IT Sikkerhet (Cyber Security) og om sikkerhetstesting som to ulike profesjoner og aktiviteter. Men i ett digitalt økosystem er disse to tett knyttet sammen og uten test kan en heller ikke finne sårbarhetene som igjen gir grunnlag for forretningskritiske beslutninger. I denne presentasjonen viser Robert oss hvordan Test og Cyber Security kan jobbe sammen slik at sikkerhet blir en integrert del av hele virksomheten og ikke kun som en tjeneste en kjøper eller som noe som bare en avdeling jobber med.

 Robert Willborg jobber som SME i Cyber Security Sogeti Sverige AB. Han har over 20 års erfaring innen IT-sikkerhet, Iinformasjonssikkerhet og sikkerhetslovgivning som EU GDPR med en bakgrunn fra forsvaret og de siste 8 årene i nåringslivet.

  •  Tid: 13:25
  • Språk: Svensk

 

todo todo