EVENT
Test (Norway)

Testexpo

Next Chapter

kalendar Tirsdag 15 mai 09:00 - 16:00
Registrering fra kl. 08.30
kalendar Oslo Kongressenter Folkets Hus,
Youngsgt. 11, Oslo

Sogeti inviterer kunder, samarbeidspartnere og ansatte til sin årlige, nasjonale test- og kvalitetskonferanse. Dette er en testfaglig dag med fokus på kompetanseheving og deling av kunnskap.

For 6. år på rad arrangeres Norges største testkonferanse TestExpo™, hvor vi nok engang har et spennende program. Vi vil sette fokus på test av digitale løsninger, test i den agile verden, og sikkerhetstest. Foredragene vil knyttes opp mot både teknologier og utfordringer testprofesjonen i høyere grad vil oppleve fremover.

Vi vil forsøke å gi deg bedre forståelse av hvordan vi skal kvalitetssikre og teste IT-løsninger i fremtiden.

Flere enn 10 foredragsholdere samles i Oslo 15. mai for å presentere sine erfaringer, metoder, verktøy og visjoner for å inspirere oss. Vi ønsker våre kunder og samarbeidspartnere velkommen, og gleder oss til å møte deg

ÅRETS TEMA
Next Chapter
Fremtiden er her og robotene kommer. Det har vi sagt i mange år, men nå kommer virkelig robotoene, om enn ikke som fysiske maskiner, men som software for maskinlæring, automatiserte prosesser, kunstig intelligens, bruk av big-data med mer.

Vi som testere må overleve i en verden fylt av motsetninger, der ny og gammel teknologi lever side om side med ny og gammel prosjekt- og utviklingsmetodikk. TestExpo™ omfavner disse motsetningene, og vil gi deg kunnskapen og verktøyene til å takle dagen i dag, og morgendagen.

Dagen deles inn i felles foredrag, samt foredrag i 3 parallelle spor:

Chapter 1 - The Heroes of Testing

Dagens testhelter jobber med all slags teknologi, og i utallige variasjoner av fossefall og agile metoder. Vi kan ikke bare snakke om hva som kommer, men også hvordan en best kan sikre kvaliteten på den arbeidsplassen og den teknologien en jobber med i dette øyeblikk. Her vil du høre om konkrete arbeidsmetoder om vil gi deg tips og inspirasjon for å bli en enda bedre tester.

Chapter 2 - The Weapon of QA Innovation

For å sikre at test og kvaliteten blir ivaretatt for fremtidens teknologi trenger vi nye verktøy og «våpen». I dette sporet vil du høre om hvordan en kan ta i bruk ny teknologi for å bedre dagens testprosess, og hvordan vi som testprofesjonelle best kan teste fremtiden teknologi.   

Chapter 3 - The Security Dragon 

IT sikkerhet blir bare viktigere og viktigere. Det er ikke lengre «skremselspropaganda», men vi har sett flere konkrete tilfeller av sikkerhetsbrudd som har kostet både private og offentlige virksomheter flerfoldige millioner i tapt inntekt og tapt renomme. Sikkerhetstest er ikke kun en penetrasjonstest på slutten av ett prosjekt, men en integrert og kontinuerlig del av hele utviklingsløpet. Her vil du høre både morsomme og lærerike historier om hva en bør gjøre, og hva en absolutt ikke må gjøre innen IT-sikkerhet.

Hjertelig velkommen!


todo todo