TestExpo 2016

Future Tech, Today

Felles

Testing n.0

Future Tech, Today

Tilbake til TestExpoTM

Det utvikles og implementeres nye teknologier hver dag, og testverdenen må følge med. Det medfører nye krav og nye standarder for hvordan vi arbeider med test. På dette sporet blir det fokusert på de nye teknologiene og deres muligheter og utfordringer.

Historien om hvordan FINN.no klarer seg uten testere og QA avdeling

FINN har gått fra et monolittsystem med 4-6 releaser i året til flere hundre mindre tjenester som endres daglig. For å opprettholde høy kvalitet trengs det annen organisering rundt QA og andre typer hjelpemidler og verktøy. FINN forteller hvilke endringer Teknologiorganisasjonen har vært igjennom og hvordan det jobbes med kvalitet i dag.

Kjersti Lunde, Områdeleder AdIn, FINN.no
Kjersti har jobbet i FINN siden 2007. Hun har vært utvikler, Team Lead og er nå en av to områdeledere for AdIn i FINN.no.

 • Tid:                     10.20
 • Språk:                Norsk

 

Robotics - hvordan skal vi teste våre nye "virtuelle medarbeidere"?

Robotics teknologien ruller inn i norske virksomheter, og blir innført på forretningskritiske prosesser med sterk knytning til operasjonell drift. Man innfører dermed «virtuelle medarbeidere» i organisasjonen, som kan gi store gevinster, men som også må testes for å unngå automatisert «feilbehandling». Fleksible løsninger til automatisering fører også med seg utfordringer og nye tilnærminger ift hvordan man skal teste denne type løsninger. Spesielt er dette viktig når utviklingstiden er kort, etterspørselen er stor fra forretningssiden, og IT sjeldent sitter i førersetet for implementering.

 • Hva er egentlig Robotics teknologi?
 • Hvor anvendes robotene, hvordan konstrueres de, og hvordan jobber de mot automatisering?
 • Hvilke implikasjoner har dette for testfaget og innføring av robotene i organisasonen?
 • Integrasjon av testløpet under robotens utvikling 
 • Automatisering med innebygd verifisering, sikringsmekanismer og risikobasert testhåndtering
 • Grensesnitt mot underliggende applikasjoner og vedlikehold
 • Suksessfaktorer for implementering og vellykket testing

Tom Einar Nyberg, Head of BPM & Robotics – Nordics, Principal Consultant, Capgemini Norge
Tom Einar Nyberg er ansvarlig for BPM & Robotics i Capgemini Nordics og har levert en rekke Robotics prosjekter i det nordiske markedet. Han har 10 års erfaring fra bransjen knyttet til Business Process Management, prosess-automatisering, prosessforbedring, Center of Excellence og prosess-styring. Tom Einar har jobbet innenfor mange ulike sektorer: Bank, Forsikring, Telekom, Offentlig, Shipping, Olje og gass, Energi, Luftfart og Reiseliv.

Eric Olsvik, konsulent, Sogeti Norge AS

Eric har jobbet med flere Robotics prosjekter både med utvikling og testing. Eric har vært med på å utvikle automatisering for en rekke typer forskjellige plattformer, inkludert web-applikasjoner, Citrix-løsninger, SAP, Salesforce og terminalklienter. Han har 3 års erfaring fra bransjen, og har jobbet som Testleder, Funksjonell Tester, og som RPA-utvikler. Eric har erfaring fra mange ulike sektorer: Bank, Offentlig, Energi, Post og logistikk.

 • Tid:                     11.05
 • Språk:                Norsk

Test Data Management og EU GDPR

I april 2016 vedtok EU et nytt regulativ som tar for seg bruk av person identifiserbar informasjon kalt EU General Data Protection Regulation – EU GDPR. Vi tar for oss hvordan dette vil påvirke test og utvikling, og hvordan bruk av test data management verktøy slik som CA TDM kan sørge for at EU GDPR kan etterleves. I tillegg, hvordan TDM kan være med på å strømlinje testdata prosessen og dermed sørge for at testingen blir mer effektiv og med høyere kvalitet. Stikkord vil være automasjon, maskering, subsetting og syntetiske data.

Pontus Thell, Principal Consultant Presales, CA Technologies Sweden
Pontus Thell har mer enn 15 års erfaring fra IT bransjen og har i tillegg til CA Technologies arbeidet for selskaper som: SQS Group, Microsoft and Mercury Interactive / HP Software i Sverige. Han har lang erfaring med test og blant annet spesialisert seg på Quality Center/ALM før han kom til CA. Pontus er også ILTIL v3 Foundation sertifisert.

 • Tid:                     13.10
 • Språk:                Svensk

LNext eaptest is innovating test automation

Automate your testing effort 10x, easy and intuitively across applications, platforms and devices. Leaptest is designed for all test team members, can be used by non-coders and has a low learning curve.

Claus Topholt, CTO & Founder, Leaptest
Claus is the founder of Leaptest and is a seasoned entrepreneur with extensive technical skills. In 1997 he founded the well-known Danish IT consulting company ProActive, which was successfully exited in 2008. Since then Claus worked as a consultant, mainly for a global investment bank as a troubleshooter and architect on trading systems. A key component of his work has been to build visual, easy-to-learn automation software for non-programmers such as testers, product owners and business analysts.

 • Tid:        13.10
 • Språk:   Engelsk

Testing the New Technologies – Challenges and Possibilities for testers?

New technologies are changing our world, and the speed of development is accelerating. It impacts our life and work. Technologies like SMACT (Social, Mobile, Analytics, Cloud, Internet of Things) can and will potentially impact all industries. It will also impact and challenge us as testers, but also give us new possibilities. Challenges and possibilities that maybe will change our job as testers, and the way we do it. Are we ready for test of all these new technologies?

In this presentation Ole will come with his view on this topic based on his experience within the testing field.

Ole Hansen, Managing Consultant, Capgemini Sogeti Danmark AS
Ole has been working within software testing for more than 20 years. He is a lead TPI assessor and have conducted 40 enterprise wide test maturity assessments. He is ISTQB Accredited Trainer in Software Testing, ISTQB Expert Certified in Improving the Testing Process, ISEB Practitioner Certified in Software Testing, Certified Scrum Master, PRINCE2 Foundation Certified, TMap NEXT Test Engineer Certified, TPI NEXT Foundation Certified and Certified Lead Assessor (ISO 9000).

 • Tid:                     14.15
 • Språk:                Engelsk

Agile testing: from 3 weeks to 3 minutes without  quality constrains

This topic will give you a brief insight in the journey of a underperforming team to a High-Performing-Team. One of the main enabler was the role and mindset shift regarding testing. Team members challenged themselves by almost unachievable goals which finally makes their dream work.  We dive in some more details on:

 • Enablers to evaluate to a High Performing Scrum Team
 • Technical evaluation of a scrum-team resulting in a test lead time reduction from 3 weeks to 3 minutes without quality constrains
 • Building software is something different as owning it as well, “We Make-We Own” is our slogan.        
 • The ultimate quality driver of the Scrum Team: Continues customer experience feedback without delay.

Dinant van der Starre, Agile Coach, KPN: Royal Dutch Telecom
Dinant van der Starre. Last 25 years involved in several roles like, Test Engineer, Test Automation Manager, Engineer, Quality Manager, Scrum Master, Agile Coach and Agile Manager. Specially the last 4 years involved in an Agile transformation of a department of around 300 persons within Royal Dutch Telecom known as KPN. Dinant embraces changes and challenges which is factually the reason he likes Agility that much. In private he likes the “Art of Cocktail shaking” and the total freedom of Kite Surfing together with his son. Waiting for his grandchild is ready to join as well.  Welcome to my world!

 

 • Tid:        15.00
 • Språk:   Engelsk

Kontakt
 • Gro-Synne Ingebricson
  Gro-Synne Ingebricson
  Sales Manager, Sogeti Norway
  +47 91 51 05 51
 • Morten Løvstad
  Morten Løvstad
  CEO, Sogeti Norway
  +47 95 25 76 94
Påmelding TestExpo 2018
Print Email