Thor Olav Sørnmo

Praktisk gjennomgang på hvordan sikkerhetstester kan gjøres raskere og billigere i et continous-perspektiv

Thor Olav Sørnmo, løsningsarkitekt DevSecOps i Micro Focus

Praktisk gjennomgang på hvordan sikkerhetstester kan gjøres raskere og billigere i et continous-perspektiv

Tilbake til programoversikt 
Tilbake til taleroversikt 

Thor Olav Sørnmo kommer til å gjøre en 20 minutter verdipresentasjon på hvordan du på en enkel måte kan etablere en oversikt over sårbarheter i dine applikasjoner ved hjelp av byggekjede (Continous integrations). Ved hjelp av Fortify, Jenkins og Visual Studio vil Thor Olav demonstrere hvor enkelt det er å validere en applikasjon opp mot kjente sårbarheter, og samtidig hvordan lukke en eller fler issues, og så re-teste.

Målet er å vise hvordan man på en helintegrert måte kan automatisere sikkerhetstestingen, og bake den inn i testkjeden.

Thor_Olav_Sørnmo_100x133.jpgThor Olav Sørnmo jobber som løsningsarkitekt på DevSecOps i Micro Focus. Han har lang erfaring fra test, testledelse, automatisering og utvikling. I dag jobber han med sikkerhet som et nytt ledd i DevOps, og hvordan man kan understøtte DevOps med sikkerhet, slik at det ikke blir en bremsekloss i utviklingsarbeidet. Micro Focus er i dag slått sammen med HP Software, og har med dette blitt verdens 6. største softwarehus. De leverer en omfattende portefølje for effetrealisering på alle nivå i en proffessjonell IT organisasjon, alt fra utviklingsverktøy, via test og kvalitetssikring, til løsninger for å overvåke og kontrollere kvalitet i produksjon.

todo todo