te19-sindre-fjogstad

Testene ser deg

Sindre Fjogstad, Quality Assurance Manager i Idfy Norge AS

Testene ser deg

Tilbake til programoversikt
Tilbake til taleroversikt

Vi testere sitter i dag på masse metadata om våre utviklere og hva de gjør. Vi har logg fra kodeendringer, defekt historikk, kodeanalyse, rutiner, kodestil, personlighet osv. Og på samme måte som Facebook og Google analyserer denne dataen for å gi deg målrettet reklame, kan vi testere gjøre dette for å automatisk skreddersy tester og kjøringer basert på hvem eller hva som har gjort en endring. Dette vil gjøre oss enda mer effektive og flinkere til å finne feil, men det lager mange nye etiske og moralske problemstillinger. I dette foredraget vil jeg vise med kode og ord hvordan slik analyse basert på maskinlæring, AI og stordataanalyse kan hjelpe oss testere til å finne feil fortere. Vi vil utforske grensene for hva AI kan og ikke kan gjøre og drømme om hvor enkelt dette vil gjøre jobben vår, men også hvilke begrensninger vi vil møte og hva som er realistisk. I tillegg vil jeg belyse noen av de etiske problemstillingene slik ny teknologi vil gi oss og derfor gjøre oss bedre rustet når den kommer.

 

Sindre-fjogstad-350x350.jpgSindre Fjogstad er en irriterende perfeksjonist med oppblåst selvbilde som stadig mister målet av syne. Derfor har han lang erfaring i å feile og svikte, men bortsett fra det er han feilfri. Tiltross for manglende selvinnsikt har hans pågangsmot gitt han åtte år som testleder i Cisco, to år som test manager i Nordea og han er nå fersk leder for kvalitetssikring i Idfy Norge AS.

todo todo