ODA Award vinner
PRESSEMELDING
DIVERSITY

Morten Løvstad vinner Oda Award Man

Morten Løvstad, Leder av Sogeti i Norge, er kåret til årets ODA Award Man. Les hele pressemeldingen fra ODA, Nordens ledende nettverk for kvinner her.

Morten Løvstad er årets ODA Award Man

Skrevet av Ingrid Skrede

Morten Løvstad er årets vinner av den høythengende prisen ODA Award Man. Prisen, som deles ut av ODA, Nordens ledende nettverk for kvinner, belønner konkret og resultatgivende arbeid for å øke kjønnsbalanse og mangfold i teknologibransjen.

Morten_Lovstad_winner_odaawardman2020_600.png
Fra venstre, Jane Xia, leder ODA Awards, Morten Løvstad fra Sogeti og Kristin Hofer Næss, leder ODA

Løvstad er daglig leder i Sogeti, og beskreves av sine kolleger som en inspirerende og målrettet bidragsyter til økt mangfold og likestilling i teknologibransjen. Han har et strategisk fokus på økt kvinneandel i Sogeti, hvilket har resultert i 47 prosent kvinneandel i selskapet og 60 prosent i ledelsen.

“For Sogeti/Capgemini og meg har fokuset alltid vært å utvikle en organisasjonskultur som fremmer kvinner i alle sammenhenger, og at vi alltid sørger for å ha kvinnelige kandidater og etterfølgere til lederroller, inkludert min egen” sier Løvstad.

Han mener mangfold er viktig for at Sogeti skal være en attraktiv arbeidsplass, med godt samarbeid og høy lønnsomhet, og mener denne holdningen må forankres hos ledelsen. Dette fronter han internasjonalt i bedriften, gjennom rekruttering og i gruppen Mangfold@Sogeti, som han har vært med på å starte. Løvstad jobber aktivt for å rekruttere talent fra en mangfoldig gruppe ved å delta på rekrutteringsarrangementer for å treffe studenter, og han er stolt over at Sogeti mottar mange søknader fra flinke kvinnelige studenter.

“Morten Løvstad er en svært verdig vinner av ODA Award Man. Gjennom mange års innsats for å motivere kvinner til å ta ansvar og søke nye, utfordrende roller, samt målrettet fokus i bedriften, har de oppnådd imponerende resultater. Både nasjonalt og internasjonalt er han en viktig rollemodell” sier Hofer Næss.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om ODA Awards

ODA Awards deles ut hvert år for å hedre konkret og inspirerende arbeid for å øke mangfold i teknologibransjen. Prisen ble første gang delt ut i 2009 til Kjersti Wiklund, som mottok ODA Awards Woman, og har siden da gått til 11 inspirerende, kvinnelige rollemodeller.

For å nå målet om 40% kvinner i teknologibransjen, er det nødvendig at menn og kvinner jobber sammen på tvers av alder, bakgrunn og kompetanse. De siste årene har ODA Awards derfor også blitt tildelt de mannlige rollemodellene og organisasjonene som har jobbet aktivt for mangfold og like muligheter. ODA Awards Man ble første gang utdelt i 2018, og gikk da til Rune Bjerke, mens ODA Awards Organization først ble utdelt i 2013 til Sogeti.

Fellesnevnerne for alle vinnerne er at de alle representerer verdiene til ODA: Inspiration, Bravery, Empowerment og Passion. For en fullstendig oversikt over de tidligere vinnerne kan du lese mer her.

Om Inspirasjonsdagen

For å fremme mangfold i teknologibransjen arrangerer ODA i tradisjonen tro Inspirasjonsdagen, hvor teknologi, ledelse, inspirasjon og nettverk står i fokus. I år var temaet “Human Algorithms”, og formiddagen var fylt med nyanserte refleksjoner fra både nasjonale og internasjonale tech profiler, rundt utviklingen av kunstig intelligens, mangfold og teknologi.

Grunnet covid-19 situasjonen ble konferansen for første gang arrangert digitalt, noe som gjorde at alle menn og kvinner over hele landet som ønsket hadde mulighet til å delta - noe som ikke overraskende førte til en overveldende rekord i antall påmeldte.

Om ODA

 • ODA Nettverk er et nettverk for kvinner som jobber med IKT
 • ODA er en felles møteplass for diskusjon, erfaringsutveksling, nettverksbygging og kompetanseutviklig.
 • Fokuserer på kvinners vilkår for karriereutvikling og rekruttering
 • 78 frivillige kvinner fra IT-bransjen som årlig legger ned over 100,000 timer frivillig arbeid
 • 46 partnere
 • Over 10,000 medlemmer
 • Det gratis å bli medlem, og man kan melde seg inn her
 • Har som mål å få 40% kvinner i teknologibransjen innen 2025
 • Startet i 2005
 • Verdier: Inspiration | Bravery | Empowerment | Passion
 • Visjon: We empower women in technology to Lead the Change. 

KONTAKT
 • Morten Løvstad
  Morten Løvstad
  CEO
  +47 95 25 76 94
 • Therese Sinter
  Therese Sinter
  Marketing & Communications Director, Scandinavia
  +46 70 361 46 21
Vår satsing på kvinner
Vil du jobbe med oss?
Print Email