wqr
PRESSEMELDING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

World Quality Report 2016-2017

World Quality Report 2016 viser at virksomheter ikke er rustet til å håndtere IoT. Digital transformasjon fortsetter å drive IT-strategi, hvilket innebærer økt press på kvalitetssikring og testing.

Oslo, 14 September 2016 –   Capgeminiog søsterselskapet Sogeti,  lanserer i dag World Quality Report 2016,i samarbeid med Hewlett Packard Enterprise (HPE). Rapporten kartlegger kvaliteten på applikasjoner og status på test i virksomheter på tvers av bransjer i 32 land. Rapporten avslører at til tross for at 85% av de spurte hevder at IOT produkter er en del av deres satsingsområder, sier to tredjedeler (68%) av disse virksomhetene at det ikke har en strategi for test av Internet of Things (IoT).

Dagens virksomheter er under press for å holde tritt med digitaliseringen. De finner det krevende å finne en balanse mellom kvalitet og hastighet i utviklingen, særlig når det gjelder lansering av tjenester og produkter med IoT-teknologi. Den gjennomsnittlige andelen av IT-budsjettet som er viet til kvalitetssikring (QA) og testing har falt til 31% etter en betydelig økning de siste fire årene fra 18% til 35%. Til tross for en reduksjon av test i årets IT-budsjett, er prognosen at test-budsjettet vil øke til 40% i 2019.

Intelligens-dreven QA og testing vil bidra til økt effektivt og holde kostnadene nede

Årets rapport slår fast at mange virksomheter undersøker muligheten for hvordan automatisering og kunstig intelligens kan bidra til å kutte kostnader og øke effektiviteten. Økt bruk av digital teknologi krever økte utgifter og virksomheter opplever det vanskelig å balansere innovasjon og kost. Dette innebærer at 48% ikke klarer å håndtere flere testmiljøer. For å løse dette, anbefales investering i intelligens-dreven QA for å identifisere og predikere kvalitetsproblemer før de oppstår.

Smidige metoder og DevOps fortsette å vokse

Rapporten viser også en økning av smidige test-metoder og DevOps. Dette innebærer at virksomhetene kan rulle ut nye produkter og tjenester enda raskere. Men det viser seg at 44% av virksomhetene er skeptiske til å inkludere test som en del av den innledende planleggingsfasen fordi de tror at det vil sakte ned tempoet med tanke på utrullingen av nye tjenester og produkter. Mangelfulle testrutiner innebærer imidlertid høy risiko ved at man setter virksomhetens tjenester og renomme på spill.

– Rapporten viser et økt behov for at virksomheter velger en strategisk tilnærming til test. Digitaliseringen skaper enorme muligheter for vekst, men det krever en proaktivitet knyttet til å ivareta kvalitet fra start til slutt, sier Morten Løvstad administrerende direktør i Sogeti Norge. For å bli maksimalt konkurransedyktig, må man automatisere test, sier Løvstad.

IoT kommer til å vokse kraftig den nærmeste tiden. Virksomheter anbefales derfor å velge en test strategi som sikrer et økosystem for test som reduserer risiko. Test as-a-service løsninger som ivaretar testledelse, data management og gjennomføring av test, vil sikre best mulig lansering av nye tjenester og produkter og samtidig bidra til økt innovasjon.

Forskningsmetodikk
World Quality Report er den eneste globale rapport som analyserer applikasjonskvalitet og test-trender.  I år ble 1600 respondenter fra 32 land intervjuet. Rapporten gis ut hvert år siden 2009. Datainnsamlingen til 2016-rapporten ble gjennom ved hjelp av dataassisterte telefonintervjuer. Basert på analyse av seks informantgrupper: CIO, VP Application, IT-direktør, QA / Testing Manager CDO / CMO, og CTO / produktsjefer, har rapporten kartlagt respons fra hele verden. Kvantitative intervjuer ble fulgt av kvalitative dybdeintervjuer.

Mer informasjon

For å laste ned en full kopi av World kvalitetsrapport 2016 går til www.worldqualityreport.com.

About Capgemini and Sogeti

With more than 180,000 people in over 40 countries, Capgemini is a global leader in consulting, technology and outsourcing services. The Group reported 2015 global revenues of EUR 11.9 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers business, technology and digital solutions that fit their needs, enabling them to achieve innovation and competitiveness. A deeply multicultural organization, Capgemini has developed its own way of working, the Collaborative Business ExperienceTM, and draws on Rightshore®, its worldwide delivery model.

Sogeti is a leading provider of technology and software testing, specializing in Application, Infrastructure and Engineering Services. Sogeti offers cutting-edge solutions around Testing, Business Intelligence & Analytics, Mobile, Cloud and Cyber Security, combining world-class methodologies and its global delivery model, Rightshore®. Sogeti brings together more than 20,000 professionals in 15 countries and has a strong local presence in over 100 locations in Europe, USA and India. Sogeti is a wholly-owned subsidiary of Cap Gemini S.A., listed on the Paris Stock Exchange. Learn more about us at www.capgemini.com/testing and www.sogeti.com/testing

Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini

 

Kontakt
  • Therese Sinter
    Therese Sinter
    Marketing & Communications Director, Scandinavia
    +46 70 361 46 21
Twitter