Test Automation
LØSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Testautomatisering

Våre testautomatiseringstjenester gir deg en produktiv tilnærming til funksjonell testing. Vi kombinerer effektiv bruk av verktøy gjennom samarbeid med våre globale team for å definere hva som kan automatiseres, hvordan øke effektiviteten og hvordan raskere gi avkastning på det som er investert i eksisterende testverktøy.

Testautomatisering er en bra måte å øke effektiviteten innen test. Det er spesielt nyttig og verdifullt når det er behov for å repetere tester regelmessig.

Testautomatisering kan brukes til å støtte ulike testfaser i fossefall-, iterative fossefall- og smidige utviklingsprosjekter. Som for eksempel under utviklingstesting, systemintegrasjonstest, ende-til-ende-test, akspetansetest og regresjonstest.

Modellbasert testing

Modellbasert testing er en metodikk og en verktøykasse utformet for å akselerere etableringen av testskript. Ved bruk av tradisjonelle metoder må testere opprette hvert testskript og use case manuelt, en oppgave som krever både test- og spesialistkompetanse. Ved å bruke modellbaserte verktøy, kan organisasjoner automatisk generere testcaser fra modeller for å beskrive applikasjonen, objektet eller systemet som skal testes. En enkel modell kan generere mange testcaser på kortere tid enn det vil ta og produsere samme mengde testcaser manuelt. Modeller kan også gjenbrukes for å teste andre systemer og programmer med tilsvarende funksjonalitet.

Mange fordeler

Testautomatisering hjelper deg ikke bare med å spare penger, men er også en effektiv måte for generelt å forbedre kvaliteten og nøyaktigheten på testen. For og lykkes, må testautomatisering støtte dine forretningsmessige mål, det krever nøye planlegging, forberedelse, spesialisert kompetanse, gjennomføring, kontroll, og infrastrukturadministrasjon. Dette vil gi en raskere avkastning på investeringene.

Kontakt
  • Gro-Synne Ingebricson
    Gro-Synne Ingebricson
    CSO, Sogeti Norway
    +47 91 51 05 51