TMap®
LØSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

TMap®

Hjertet av våre testløsninger er TMap®, vår internasjonalt anerkjente og mye brukte metode for risikobasert forretningsdrevet testing. Metodikken er laget for å fokusere på kvalitet, tid og kostnader som strekker seg gjennom hele livssyklusen til løsninger og applikasjoner.

En interaktiv modell

TMap® tilbyr en fleksibel metodikk som inkluderer en helhetlig og konsistent tilnærming til hvordan man driver, utfører og kvalitetskontrollerer testing av IT-prosjekter og større IT-programmer. Det er en metode som er skreddersydd for organisasjoner av alle typer og størrelser. Den passer alle testsituasjoner i de fleste utviklingsmiljøer, som for eksempel nyutvikling, vedlikehold, fossefall/iterativ/smidig utvikling og tilpasset programvare eller standardløsninger.

Ved å implementere et tydelig og strukturert rammeverk for hele testprosessen kan du finne feil tidligere, redusere tidsforbruket med minst 30% og redusere kostnader. Denne integrerte tilnærmingen som strekker seg over hele livsløpet, sikrer at testtjenestene er optimalisert, virksomhetens forventninger oppfylles, og at kunnskap blir delt mellom partene.
Med over 30 års erfaring og metodeutvikling i bagasjen ble TMap® Next lansert i 2006. En ny versjon ble lansert høsten 2014 i form av TMap® HD (TMap Human Driven).

Våre TMap® Tjenester

Våre TMap relaterte tjenester omfatter:

 • Innføring av «beste praksis» og risikobasert forretningsdrevet test
 • Testing av ende-til-ende løsninger: spesifisering og testgjennomføring
 • Testing av viktige deler av leveransesyklusen, slik som integrasjon- system- og akseptansetesting
 • Test av spesialiserte aspekter ved utvikling av løsninger, særlig automasjon, last, ytelse, sikkerhet, embedded systemer
 • Integrasjon med Requirements Lifecycle Management

Store fordeler

De viktigste fordelene ved å bruke TMap er:

 • En strukturert, men fleksibel testprosess som sikrer sammenhengende fokus på meningsfulle og viktige kundespesifikke resultater og en dypere forståelse av hvilke risikoer som kan unngås
 • Finne feil tidligere vil forbedre hele utviklingssyklusen og de overordnede kvalitetsmål kan oppnås
 • En kortere testperiode på den kritiske siden i løpet av utviklingssyklusen gir bedriften mulighet for tidsbesparelser og reduserte kostnader
 • En repeterbar og pålitelig testprosess betyr at tid blir spart inn i den neste gang den skal kjøres, og gangen etter der
 • Å være konsekvent, standardisere og overføre kunnskap innebærer et felles språk for alle involverte - for virksomheten, IT og leverandørpartnere - som vil hjelpe deg til å spre testkunnskap i din virksomhet

Våre kunder representerer alle sektorer, særlig bank og finans, offentlig sektor, telekommunikasjon, industri, flyindustrien og bilindustrien.

Ditt eget nettsted

Hvis du er en bruker av TMap®, benytt anledningen til å besøke vår TMAP-spesifikke nettside som i dag fungerer som et fellesskap, og hvor du kan finne all den informasjonen du trenger for å teste strukturert. For eksempel kan du her laste ned alt fra whitepapers til praktiske dokumenter som sjekklister og visjonsdokumenter, og selvfølgelig alltid få de siste nyhetene om vår metodikk.

Kontakt
 • Gro-Synne Ingebricson
  Gro-Synne Ingebricson
  CSO, Sogeti Norway
  +47 91 51 05 51