Intranett

Via linker på denne siden, vil du som er ansatt i Sogeti og som jobber utenfor Sogetis kontor, komme til de sidene som brukes internt i selskapet. Her finner du også en link til din mailbox.

TeamPark

Via portalen når du TeamPark, Sogetis sitt internasjonale collaboration verktøy. Her logger du inn med det passordet som du har i SESOG-miljøet.

MyDesktop Sogeti-portalen

Via portalen når du Sogetis intranett og Sogeti Quality System. Den inneholder også MS Office, MS Project samt MS Visio. Her logger du inn med Safeword og det passordet som du har i SESOG-miljøet.
Sogeti-portalen

Outlook Web Access

Gå til https://outlook.office365.com/ for å bruke webmail.
Bruk epostadressen din (fornavn.etternavn@sogeti.com) for å logge inn.

  • Er du på VPN eller kontornettet blir du automatisk logget inn dersom du bruker Internet Explorer/Edge. Bruker du en annen nettleser må du benytte brukernavnet ditt (f.eks. alinder) og Windowspassordet for å logge inn.
  • Er du utenfor Sogetis nett må du (i Internet Explorer/Edge):
    • I det første skjermbildet (Office 365 startside): skriv inn epostadressen din (fornavn.etternavn@sogeti.com) for å bli automatisk videresendt til neste skjermbilde.
    • I det andre skjermbildet (MS Forefront): skriv inn brukernavnet ditt (f.eks. alinder) og bruk MobilePass/SafeWord.
    • I det tredje skjermbildet (sts.capgemini.com): skriv inn brukernavnet ditt (f.eks. alinder) og bruk Windowspassordet ditt.

VPN

Med VPN får du tilgang til Sogetis infrastruktur når du jobber hjemmefra eller fra kunde. For å kunne benytte VPN må du ha Mobile Pass installert på din telefon eller PC, alternativt benytte kode fra Safeword.

Følg instruksjonene i dette dokumentet for å installere og bruke AnyConnect på din PC.

todo todo