Raket
OM OSS
DNA

Ledende Innovasjon

SogetiLabs er en møteplass for fremstående teknologiledere fra hele vår Globale Sogeti-organisasjon Det er et ekspertmiljø som ikke forklarer hvordan IT fungerer, men hva IT betyr for virksomheten.

Det siste tiåret har vi sett en endring innen IT-innovasjon; fra teknologisk innovasjon til forretningsinnovasjon. Tidligere ble nye IT-systemer innført fra toppen og ned, det sildret» nedover fra sentrale beslutningstakere i regjeringen og store virksomheter, til  små og mellomstore bedrifter, hjemmekontor og, i siste instans, forbrukerne.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Det er for enkelt og farlig å anta at den nye forbrukerstyrte utviklingen ikke har  forretningsmessig relevans. CIO har ikke lenger monopol på IT-systemer og applikasjoner. I dag kommer nye initiativ alt fra kontoret til administrerende direktør til fabrikkgulvet, hvor profesjonelle fagfolk bruker teknologi på uventede måter for å drive fram produktivitetsgevinster for bedriften.

VINT

VINT er den delen av SogetiLabs som forsker på fremtidige trender. VINT gir praktisk innsikt i de sannsynlige effektene og innovative anvendelsene av nye teknologier for organisasjoner over hele verden. Denne verdifulle kunnskapen hjelper offentlige og private virksomheter til å forutse, og legge planer for den komplekse dynamikken i fremtiden. Bruken av ny teknologi er rettet mot å skape verdier som forutser utviklingen fremover. 

Grundig forskning
Kjernen i VINT er overbevisningen om at informasjonsteknologi ikke er viktig for sin egen del. Med all dens kompleksitet, så er det ikke funksjonalitet eller det påståtte potensialet som er viktigst. Det er utnyttelsen av teknologiske nyvinninger som kan skape verdier for virksomheten. Ikke all teknologi skaper verdier!

Så her er ulempen. Ikke overraskende er vellykket teknologisk utvikling og enda mer dens praktiske anvendelser vanskelig, om ikke umulig, å forutsi. Det er her VINT kan gi innsikt, inspirasjon og veiledning. For VINT kommer forutsigbarheten fra innsikt i statistikk, utforsking av trender og mønstre (menneskelige, sosiale og teknologiske), og å bruke sunn fornuft.

VINT har publisert forskning siden 1994, og våre bøker og publikasjoner er lett tilgjengelige for både ikke-tekniske og tekniske lesere.

Målrettet og utadvendt
Vi forsøker å stimulere til dialog og åpenhet. Ikke overraskende er VINT ivrige utforskere av nye medier, og bidrar jevnlig på et antall sosiale plattformer. På den svært aktive VINT-bloggen finner du nye tanker og innsikt publisert regelmessig.

Formidling og delaktighet
Dialog er viktig for å holde vår tenkning aktiv. Vi holder en rekke symposier og arrangementer rundt om i verden hvert år, hvor vi samler anerkjente tenkere fra næringsliv og akademier. Her deles nye ideer om de tekniske problemstillingene som utfordrer næringslivet og samfunnet i dag.

Økt forretningsverdi
VINTs forskning kan gi et alternativt perspektiv eller mer omfattende forståelse av dynamikken bakom, noe som kan sette fart på bedriftens strategiske debatt eller fungere som en katalysator for banebrytende tenkning og handling.

kontakt
  • Gro-Synne Ingebricson
    Gro-Synne Ingebricson
    Sales Manager, Sogeti Norway
    +47 91 51 05 51