Karta

Vår tilstedeværelse

Sogeti har kontorer i 13 land i over 100 lokasjoner. Vårt hovedkontor befinner seg i Paris, Frankrike.

Sogeti i regionene

Sogeti er eksperter på testing og kvalitetssikring. Vi er tilgjengelig med testkompetanse i Oslo, Bergen og Stavanger sammen med vårt søsterselskap Capgemini.

Selskapet er en del av den verdensomspennende Capgeminigruppen. Capgemini og Sogeti samarbeider nært i Oslo, Bergen og Stavanger om felles leveranser. Samarbeid om testing og kvalitetssikring i flere regioner styrker vår mulighet for totalleveranser i Norge.

Testtjenester

Sogeti leverer testledelse, testrådgivning og teknisk testing av IT-systemer, og kan i tillegg til disse tjenestene tilby Managed Testing Services, som innebærer at hele eller deler av organisasjoners testing blir håndtert av Sogeti. Strukturert testing og kvalitetssikring er en mulighet for å spare penger, forbedre kvaliteten på systemer og raskt få dem i produksjon, innenfor avtalte budsjettrammer.

Anerkjente egne metoder og modeller

Sogeti er anerkjent verden over for å ha utviklet egne metoder og modeller for å forbedre og implementere kvalitetssikring av IT-systemer (TMap®, TPI® m.fl.). Ettersom opp til 40 prosent av ressursene i utvikling av nye systemer medgår til testing, er det viktig med en strukturert testprosess. Strukturert testing er også en avgjørende forutsetning for kvalitetsstyring i et raskt voksende spekter av systemer, også i nettskyen.

Kontakt
  • Morten Løvstad
    Morten Løvstad
    CEO, Sogeti Norway
    +47 95 25 76 94
We are Valuemakers