Våre løsninger
LØSNING

Våre løsninger

Sogeti er verdensledende og innovative innen kvalitetssikring og forretningsdrevede testtjenester. Fordi vi er uavhengige og objektive testspesialister, tar våre kunder kontakt med oss når de trenger langsiktige strategiske kvalitets- og test løsninger, men også for de mer umiddelbare pragmatiske leveransene av programvaretesting.

Vi er en av de største globale testtjenesteleverandørene i Europa og USA. Sogeti opererer som global partner fra 15 land over hele verden, og har fokus på å hjelpe organisasjoner med å oppnå sine mål i deres test- og kvalitetssikringsprosjekter og transformasjonsprogram.

Sogeti arbeider med å redusere risiko, kutte utviklings- og vedlikeholdskostnader, og oppnå kortere «time-to-market». Hver dag hjelper vi organisasjoner med å forbedre kvaliteten på sine IT-systemer. 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Vår visjon

Testing og kvalitetssikring bør ikke sees på som separate disipliner innen en organisasjon. For å nå det høyeste nivå av kvalitet med et minimalt antall ressurser, må dette være en integrert del av IT-applikasjonenes livssyklus. Vår PointZERO®-visjon forklarer tydelig hvordan vi tenker rundt dette.

Vår tjenesteportefølje

Test og kvalitetssikring har vært strategisk viktige tjenester for Sogeti i over 25 år. Vi investerer kontinuerlig i utvikling av løsninger for våre kunders kvalitetsutfordringer. Analytikere over hele verden bekrefter at vi stadig er i forkant på dette området, og at vi tilbyr en av de mest omfattende tjenesteporteføljene når det gjelder test.

For å gjøre det enkelt har vi delt våre tjenesteporteføljer inn i 4 hovedtyper:

Vi støtter våre kunder med det vi kaller Quality Transformation Services (QTS) for å sikre at du oppnår dine bedriftsmål og at du lykkes med dagens IT-løsninger og nye satsninger som digital transformasjon. 

Cognitive QA Services – Vi kombinerer våre markedsledende ressurser innen Digital Assurance and Testing med vår omfattende kunnskap innen Analytics og kognitive tjenester, med et mål om å hjelpe deg og din virksomhet på veien mot en framtidssikker QA.

For de kundene som er ute etter en langsiktig testpartner for å fremme og optimalisere sine test- og kvalitetssikringsprosesser, har vi laget vår Managed Testing Services (MTS) – Vår sømløse leveransemodell som kombinerer fordelene med ”outsourcing”  og vår lokale ekspertise innen test og kvalitet.

Vår Specialized Testing Services (STS) består av tjenester som vi bruker som base for å skreddersy kundespesifikke løsninger. Noen eksempler på tjenester med høy etterspørsel innefor dette området er mobiltesting, sikkerhetstesting, automatisering og SAP-test.

Vårt fundament

Våre løsninger er basert på egne innovative metoder, som kontrollerer bedrifts- og IT-risikoer, og bidrar til forbedret kvalitet. Vår viktigste byggestein for dette rammeverket er vår egen TMap®-metodikk, som i mange år har vært en internasjonal standard for strukturert testing.

TMap® er en metodikk som oppdateres kontinuerlig. Det er finnes flere praktiske eksempler; økt fokus på risikoanalyse, mer informasjon om testinfrastruktur, beskrivelser av testdesignteknikker er utvidet, tilpasset til smidige og iterative prosjekter, regresjonstesting, brukervennlighetstesting, ytelsestesting og sikkerhetstesting m.fl. Vårt fundament består også av vår TPI modell og vårt eget Sogeti Testing Academy.

Våre tre grunnpilarer:

Test Management Approach (TMap): en verdensledende virksomhetdrevet- og risikobaserte metodikk for strukturert testing.
Test Process Improvement (TPI): Vår TPI-modell har i mange år vært med på å hjelpe bedrifter og organisasjoner til å ta sine første skritt, og enkelt sagt, ta temperaturen på testorganisasjonen og få praktiske råd og tips om hvordan man kan effektivisere sine testprosesser samtidig som du sammenligner deg med andre.
Sogeti Testing Academy: Vårt testakademi gir våre 19 500 testere rundt om i verden det siste innen testing, alt med sikte på og best mulig støtte våre kunder.

Kontakt
  • Gro-Synne Ingebricson
    Gro-Synne Ingebricson
    CSO, Sogeti Norway
    +47 91 51 05 51
2022 QE & Testing Predictions
2022 Sustainability Predictions