MTS
LØSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Managed Testing Services

Ettersom bedrifter stoler stadig mer på nye og innovative teknologier, øker kravene til IT-avdelingene. Sogeti’ Managed Testing Services (MTS) hjelper din testorganisasjon, testprosess og IT-miljø til å ta på seg større testutfordringer for å oppnå optimale resultater.

Med våre MTS tjenester drar du nytte av en velprøvd og industrialisert testprosess som hvor vi bruker vår onshore- og nearshorekapasitet, og vår globale leveransemodell Rightshore®.

Vi har en solid merittliste når det gjelder langsiktige MTS-prosjekter til multinasjonale organisasjoner i sektorer som bank og finans, telekommunikasjon og offentlig sektor. Vår kompetanse sikrer at du får en høy kvalitet, og omfattende støtte for å hjelpe deg og oppnå høy testeffektivitet.

Oppnå den høyeste kvalitet - alltid

Vi kan tilby en tilpasset ende til ende tjeneste hvor ansvaret for applikasjonstester blir håndtert på et prosjekt- eller programnivå. Sogeti tilbyr en felles risiko-modell til organisasjoner som ønsker å endre sin testorganisasjon og oppnå en høy kvalitet, kostnadseffektiv drift og samtidig unngå å ha en stor testorganisasjon med daglig ansvar for test, uten å miste kontrollen.

Våre MTS-løsninger har mange fordeler:

  • Betydelig reduserte testkostnader: Besparelser på opptil 30%
  • Målbare kvalitetsforbedringer: Bevist reduksjon på minst 98% av alvorlige feil og redusert «time-to-market» med minst 15%
  • Overføring av kunnskap: Overfører kompetanse innen din organisasjon, og sikrer kvalitet på tvers av ulike leverandører

Testing Center of Excellence

Vi hjelper din organisasjon med å etablere og drive ditt eget Testing Center of Excellence (TCoE).

Noen av våre kunder ser på test og kvalitetssikring som en del av hjertet i virksomheten, og vil selv være ansvarlig for dette. Ofte søker man imidlertid en partner, som kan hjelpe dem å treffede rette valgene før man oppretter sitt eget TCoE, for også å sikre en permanent og konsistent optimalisering av tjenestene som testsenteret gir dem.

Et TCoE sikrer at en organisasjon ikke «oppfinner testhjulet på nytt» i ulike deler av organisasjonen. Dette skaper enhetlighet, klare retningslinjer og struktur for å forbedre effektiviteten - fra prosjekt til prosjekt.

Et TCoE bidrar også til å standardisere og industrialisere din testvirksomhet. Du kan administrere dine ressurser på en mer effektiv måte for å sikre all applikasjonskvalitet og bygge en kultur som fokuserer på kvalitet og samarbeid.

Vi bruker vår internasjonalt anerkjente testmetodikk TMap® og integrerer med HPE Application Lifecycle Management (ALM)-teknologi for å gi deg et omfattende programvaremiljø. Vi deler av vår kompetanse, og gir deg en komplett sporbarhet.

Vi planlegger, implementerer og får i gang ditt TCoE gjennom en tilnærming i ulike faser, som er skreddersydd for din organisasjons modenhet.

kontakt
  • Gro-Synne Ingebricson
    Gro-Synne Ingebricson
    CSO, Sogeti Norway
    +47 91 51 05 51