ADA
LØSNING
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ADA – Artificial Data Amplifier

Vår største utfordring i en verden av tilkoblede og integrerte systemer er tilgjengeligheten av data. Men hva skjer når data ikke er tilgjengelige, eller er sensitive og ikke må brukes? Hvordan utvikler, tester og vedlikeholder vi løsningene våre som må opprettholde toppkvalitet ved første lansering? Svaret er ADA.

Mange selskaper og spesielt myndigheter sliter i dag med å kunne teste applikasjoner og systemer med gode og relevante data, fordi personopplysninger er sensitive og det er lover og regler som beskytter dem. Data generert ved hjelp av skript og andre lignende metoder kan ikke fange avvik og spesielle egenskaper som dataene dine har. Det kan være kjønnsfordeling, geografisk fordeling, alder osv. Men det finnes en løsning! Det er føles nesten som magi, men egentlig er det AI på sitt mest avanserte og banebrytende. Vi kaller løsningen vår ADA – Artificial Data Amplifier. Med ADA kan vi generere syntetiske data som er så likt ekte data at vi kan "lure" både algoritmer og mennesker. Fullstendig GDPR-kompatibelt og syntetisk. 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Bli kjent med ADA

Med ADA kan du sikre applikasjonene dine på en enklere, raskere og smartere måte enn tidligere. Helt forenklet fungerer det ved at vi laster inn de virkelige dataene i ADA, der de blir analysert ved bruk av AI og maskinlæring. Basert på resultatene fra analysene kan ADA deretter generere syntetiske testdata med samme karakteristikk som de virkelige dataene, men nå helt anonyme. Det er mulig å generere så lite eller mye data som testene av systemene og applikasjonene krever.

ADA kan ikke bare analysere og generere tabelldata, men også bilder og tekst kan analyseres og genereres. For eksempel kan det være utfylte skjemaer og attester.

På denne måten kan du generere så mye og relevant testdata som du trenger for å teste og kvalitetssikre applikasjonene dine. ADA er en unik løsning som adresserer utfordringer som tidligere var vanskelige og nesten umulige å håndtere. 

Hvorfor Sogeti?

Med ADA har vi laget en løsning basert på mange års erfaring på to områder. Testing og kvalitetssikring har vært Sogetis kjennetegn i flere tiår. Kombinert med vår omfattende og fremtidsrettede kompetanse innen analytics og kognitive løsninger, kan du føle deg trygg med oss ​​som leverandør og partner.

 

Kontakt
  • Gro-Synne Ingebricson
    Gro-Synne Ingebricson
    CSO, Sogeti Norway
    +47 91 51 05 51