SPESIALISERTE TESTTJENESTER
LØSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Spesialiserte testtjenester

IT-innovasjoner kommer inn på markedet i et høyt, tilsynelatende stadig økende tempo. Alt er ikke like relevant, men krever fortsatt din oppmerksomhet og evaluering i forhold til hvordan dine potensielle forretningsmuligheter påvirkes.

”Mobil” og digitale kanaler er noen av de viktigste trendene for tiden som påvirker næringslivet. Dette gjelder både når man ser internt på virksomheten, så vel som eksternt mot kunder og partnere. Det er ikke lenger noe alternativ å se bort fra denne trenden.

Mens mesteparten av virksomheter aktivt bruker mobile applikasjoner er det bare litt mer enn halvparten av de som benytter seg av strukturert testing, skal man tro den nyeste utgaven av World Quality Report. Derfor finnes det rom for forbedring fra et testeperspektiv. Samtidig øker kundens forventninger til testing på grunn av økt konkurranse:

  • Det er økte krav for å redusere tid til test, så vel som «time-to-market»;
  • På grunn av økt synlighet av systemkvalitet opplevd av sluttkunde, så kan defekter ha en stor innvirkning på kundeatferd og er derfor ikke akseptable;
  • Fordi sluttkunden har en tydeligere opplevelse av systemkvaliteten, så kan avvik som avdekkes i produksjon ha en mye større påvirkning og er ikke akseptable
  • Økte budsjetter for å finansiere kvalitet er knapt et bærekraftig alternativ

Kombinasjonen av høyere forventninger og akselererte innovasjonssykluser setter testing i en krevende posisjon. Hvordan kan man løse denne utfordringen?

Det er vår overbevisning at våre spesialiserte testtjenester er vesentlige og nødvendig for å løse testutfordringer. Her bruker vi en kombinasjon av utprøvde metoder og prosesser, kompetanse og «best practice» og de beste verktøyene.

De spesialiserte testtjenestene som er svært ettertraktet i dag er:

Mobiltesting, sikkerhetstesting, SAP testing, testautomatisering, smidigtesting, Testing-Platform-as-a-service og Sogeti OneShare for Test.

Les mer: