QTS
LØSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Quality Transformation Services

Med Quality Transformation Services (QTS) tilbyr vi en velprøvd, transformativ løsning for test og kvalitetssikring gjennom et langsiktig partnerskap. Vi tar ansvar for test og kvalitetssikring av dine prosjekter med en proaktiv tilnærming for å forbedre «time-to-market», kvalitet og kostnadsnivå.

Våre tjenester innenfor ”Transformation Services” hjelper deg med å forbedre virksomhetens testmodenhet, korter ned «time-to-market» og reduserer testrelaterte kostnader. Tjenestene leveres gjennom en innovativ prismodell med fokus på resultater.

Testtransformasjon tilbyr en trinnvis endring for hvordan testfunksjonen blir finanisiert, målt og styrt. Tjenesten omfatter en koordinert tilnærming for å levere arbeidsflyter som i kombinasjon gir målbar økonomi, kvalitet og fordeler fra år til år.

Testtransformasjon er best egnet for partnerskap i større skala som outsourcer test, og administreres av Sogeti gjennom tett samarbeid over lengre tid. Tjenesten er forskjellig fra våre såkalte Managed Testing Services ved at den ikke er levert i henhold til en tid og materiellmodell, men ved å bruke en modell der Sogeti garanterer år til år reduksjon i testkostnader.

Ved å garantere i årlige kostnadsbesparelser jobber vi tett med deg for å sikre at din testing modnes raskt og den forbedres konstant på innovative måter. Viktig å legge til er at vil vi sikre at utviklingsaktiviteter for programvare effektiviseres: Fra og bare avdekke feil, til både forhindre og avdekke feil.

Et utprøvd fundament

Vi benytter oss av TMap® NEXT (vår risikobaserte testmetodikk), TPI® (vår modell for evaluering og forbedring av testmodenhet), Rightshore® (vår globale leveransemodell) og PointZERO®, vår visjon og tilnærming for å motvirke feil.
Som bildet nedenfor viser, kan testtransformasjon, på en effektiv måte, levere et endringsprogram innen IT-drift med virkning også utover det som bare påvirker test.