PointZERO®
LØSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

PointZERO®

PointZERO® er en visjon som beskriver hvordan du kan oppnå konkrete bedriftsmessige fordeler ved å jobbe parallelt med utviklings- og testprosesser på tvers av dine applikasjoners livssykluser. Ved å ta i bruk vår Point Zero-visjon kan din organisasjon forkorte «time-to-market», redusere kostnader, minimere risikoen mens dine systemer og applikasjoner får en høyere kvalitet. Poenget er å gjøre det rett fra første øyeblikk – fra PointZERO®.

Verden rundt oss er utfordrende. IT-systemer og applikasjoner må være tilpasningsdyktige, ha høy kvalitet og samtidig skape reell forretningsverdi og håndgripelig suksess for virksomheten. Instinktivt fokuserer mange bedrifter og organisasjoner på sine IT-investeringer nesten utelukkende fra et kostnads- og tidsperspektiv.

Virkelig suksess oppnås imidlertid når risiko og kvalitet også tas med i ligningen. Derfor er det viktig med en helhetlig tilnærming til IT-drift som fører til forretningsløsninger som kan dra nytte av samspillet mellom mennesker og løsninger. Dette samspillet er basert på kontinuerlig forbedring gjennom applikasjonens livssyklus, og hvilke metoder, tilnærminger, verktøy og handlinger som henger sammen. Dette gir IT-løsninger som er tilpasset behov og som fungerer fra start. En selvfølge, kan det virke som, men sjelden en realitet.

PointZERO® gir en oversikt som er ny innen det vi kaller forretningsteknologi, det vil si når IT og forretningen arbeider sammen. Dette hindrer fragmenterte forbedringer som vil føre til sub optimalisering av den totale livssyklusen. PointZERO® er tilgjengelig i vår globale online bokhandel.

Utfordringer

Det er ikke enkelt å oppnå suksess i en bedrift, det er mange faktorer som spiller inn. Kostnadene må ikke bli for høye. IT-løsninger må være tilgjengelig ved behov. Forretningsrisiko må kunne håndteres og være på et akseptabelt nivå og kvaliteten må være tilstrekkelig.

PointZERO®

I dagens situasjon må organisasjoner være klar over at IT er bare en forutsetning. Suksess er avhengig av hvordan IT er integrert med forretningsprosessene. IT-løsninger må tilpasses kundens/brukerens forventninger og behov. Hvis løsningen ikke er god nok, blir bruken negativt påvirket.

Prosjekter som drar ut over tid, eller som mislykkes kan måles i kostbare tapte investeringer og muligheter, dette kan også ha en svært negativ innvirkning på selskapets merkevare. Grunnene til at det går galt kan være mange: dårlig kommunikasjon, dårlig krav, mangelfull risikostyring. Resultatet er unødvendig merarbeid eller omarbeid.

PointZERO® visjonen synliggjør viktigheten av å utvide kvalitetstiltak slik at de strekker seg over hele livssyklusen til applikasjonen, og ikke bare inkluderer en test på slutten av prosjektet, når det allerede er for sent å fikse problemene i tide før lanseringen. Ved å identifisere avvik når de oppstår, kan kvaliteten på dine IT-systemer og applikasjoner øke radikalt samtidig som prosjektet ditt koster mindre. Det handler om å gjøre det riktig fra starten av.

Ta utfordringen ved hornene

Ved å fokusere på risiko og kvalitet, både i prosessen og i selve systemet, kan du oppnå besparelser i form av tid og penger. PointZERO® inkluderer en parallell og trinnvis forbedring. Fra start gjøres små forbedringer som umiddelbart resulterer i en liten, men målbar besparelse av tid og penger. Ytterligere forbedring blir deretter igangsatt, og gjenskaper enda en gang den samme positive effekten. Over tid vil interessenter begynne å legge merke til at kostnader og tidsbruk har falt. Basert på denne suksessen vil tilliten øke og fremme ytterligere forbedringer i henhold til PointZERO®.

Med PointZERO® har vi utviklet, og fortsetter kontinuerlig å utvikle en mengde tiltak, metoder og verktøy som bidrar til å bedre håndtere strømmen av leveranser gjennom applikasjonens livssyklus, slik at du generelt får bedre leveranser til en lavere kostnad og på kortere tid. Innføring av en effektiv PointZERO® tilnærming kan ha mange ulike former, men inneholder alltid en kombinasjon av trekk basert på tre hovedprinsipper:

  1. Industrialisering gjennom innføring av kvalitetsverktøy og standarder
  2. Muliggjøring av kvalitet ved å styrke test- og kvalitetssikringsteamet ved å fokusere på kvalitet og samarbeid
  3. Bruken av smart inspirasjon til å levere din forbedring med muligheter i forkant av utviklingen innen området som gjelder

Samarbeid for suksess

Mange deler av en organisasjon er involvert i etableringen og håndtering av forretningsteknologi. Det har blitt så komplisert at én enkelt person ikke lenger kan ha en fullstendig oversikt. Samarbeid er nøkkelen i alle faser av applikasjonens livssyklus, også mellom alle som er involvert i de ulike aktiviteter som kan knyttes til livssyklusen.

PointZERO® spenner seg over hele prosessen og skaper en bedre situasjon for organisasjoner som omfavner denne visjonen. Dette resulterer i en optimalisert styring av applikasjoner livssyklus og genererer suksess. Fremtiden er her. Fremtiden er PointZERO®.

Kontakt
  • Gro-Synne Ingebricson
    Gro-Synne Ingebricson
    Sales Manager, Sogeti Norway
    +47 91 51 05 51