Bindende konsernregler

Capgemini Group - Bindende konsernregler

For aktiviteter som Behandlingsansvarlig og Databehandler.

Som en global leder innen konsulent- og teknologitjenester og digital transformasjon er Capgemini i forkant av innovasjon gjennom å hjelpe kundene å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger. Med 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise gjør Capgemini kundene i stand til å realisere sine ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til operasjonalisering. Capgemini behandler derfor store mengder personopplysninger.

Capgemini er hengitt til å beskytte alle personopplysninger som er betrodd til dem som en del av de aktivitetene de utfører som Behandlingsansvarlig eller Databehandler. Som et internasjonalt konsern med enheter lokalisert i mer enn 40 land, er det viktig for Capgemini at informasjon flyter fritt og sikkert. Å gi en tilfredsstillende grad av beskyttelse ved overføring av personopplysninger innad i konsernet, er en av grunnene til at Capgemini har valgt å implementere disse Bindende konsernreglene (BK) som først ble godkjent av det franske datatilsynet, CNIL, i mars 2016. Dette er viktig da juridisk personvern og juridisk informasjonssikkerhet er av avgjørende betydning for hvert enkelt selskap tilknyttet Capgemini, og det er høy finansiell og omdømmemessig risiko forbundet med dette.

Av ovennevnte grunn bør ikke Capgeminis Bindende konsernregler oppfattes som kun en overføringsmekanisme, men heller som et omfattende personvernrammeverk som definerer Capgeminis tilnærming til ansvarlighet for behandling av personopplysninger.

Capgeminis Bindende konsernregler definerer dermed ikke bare prinsippene som skal følges ved behandling av personopplysninger, men spesifiserer også rutinene som er utarbeidet for Capgeminis overholdelse av gjeldende personvernlovgivning og spesielt forordning (EU) 2016/679 (GDPR).