cybersecurity testing
LØSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Application Security Testing

Vår løsning Application Security Test, forsterket med HPE Fortify on Demand-plattformen, håndterer det voksende antallet av sikkerhetstrusler som dine forretningskritiske programmer utsettes for.

I vår stadig akselererende verden, med økende press og krav til forbedringer av brukeropplevelsen, er det påkrevd med stadig nye versjoner eller applikasjoner. Dette kravet om fornyelse gjør at mange organisasjoner ikke har tid til å fokusere tilstrekkelig på sikkerhet, noe som øker risikoen for uønskede angrep.

Sikrestille dine lanseringer av nye applikasjoner, tjenester og programvare

Webapplikasjoner og mobile app’er samler inn og håndterer fortrolige data fra firmaer og kunder. Samtidig er de svært sårbare. 80 % av alle nettangrep foregår på applikasjonsnivået. Hittil har mange ansett applikasjoner som en liten risikofaktor, fordi de fleste har vært interne. Dermed har sikring av infrastruktur hatt høyere prioritet. Men i dagens samfunn er nå applikasjoner tilgjengelig eksternt i en langt høyere grad. Kombinasjonen av manglende ekspertise på sikkerhet ved systemutvikling, hvor man normalt fokuserer på funksjonalitet, gjør at det for mange blir mer og mer tydelig at en mer proaktiv holdning til sikkerhet kreves.

Rask, omfattende og fleksibel sikkerhetstesting

Sogeti og Capgemini tilbyr en enkel og rask metode for å forbedre sikkerhetstestingen av dine programmer, samt å redusere risikonivået med innføring av nye arbeidsmetoder. Via vårt samarbeide med HPE og deres ”Fortify on Demand”-plattform, så krever ikke vår løsning på dine sikkerhetsutfordringer noen nye investeringer, verken på hardware eller software. Den tar hånd om ulike risikonivåer, alt fra enkle nettsteder brukt i markedsføring, til interne og eksterne forretningsapplikasjoner, inklusive de som behandler sensitiv kredittkortinformasjon. Allerede i løpet av en arbeidsdag er vi i stand til å lansere ditt initiativ omkring applikasjonssikkerhet, og på mindre enn en uke kan vi forelegge konkrete resultater. Siden vi støtter et tusentalls desktop-, mobil-, og skybaserte applikasjoner, kan vi teste enhver applikasjon fra hvilken lokasjon som helst.

En vel utprøvd tilnærming til sikkerhetstesting uansett sektor

Vår verdensberømte og vel utprøvde tilnærming til test har blitt anerkjent og illustrert i Gartners ”Magic Quadrant”, og av Ovum som rangerer oss som verdensledende innen testfaget. Analyseselskapet Forrester rangerer oss som ledende innen mobile løsninger. Gjennom vårt nære partnerskap med HPE så forsterker vi vår løsning ytterligere, ettersom HPE Fortify er ansett som ledende på produktsiden innen sikkerhetstesting av applikasjoner. Med en test- og kvalitetssikringsarv som strekker seg lengre enn 20 år tilbake i tid, setter vi våre kunder i stand med en høy grad av selvsikkerhet å omfavne alleSMACT-teknologier (Social – Mobile – Analytics – Cloud – Internet of Things). Dette er hva analytikerne spår vil radikalt forandre virksomheter innen alle sektorer de nærmeste årene.

Fakta og tre konkrete tips

Les mer!

Kontakt
  • Gro-Synne Ingebricson
    Gro-Synne Ingebricson
    Sales Manager, Sogeti Norway
    +47 91 51 05 51